Jeugd rugby en coach

Bonden

Van 2019 tot en met 2021 hebben op meer dan 100 sportclubs proeftuinen clubkadercoaching plaatsgevonden. Aan deze pilots hebben ook acht sportbonden actief deelgenomen. Het blijkt onder andere dat door de inzet van trainersbegeleiders trainers-coaches het leuker vinden om een training te geven en sporters ook meer sportplezier ervaren. Een clubkadercoach is een geschikt middel om trainersbegeleiding normaal te maken op een club.

Aan de slag met clubkadercoaching

Wil jij als sportbond ook met clubkadercoaching aan de slag en jouw clubs zo ondersteunen bij het opzetten van structurele trainersbegeleiding? Dat kan op verschillende manieren. Clubkadercoaching is er voor sportbonden, die al op andere manieren bezig zijn met het opzetten van structurele trainersbegeleiding. Maar ook voor sportbonden, die hier nog minder op inzetten, kan clubkadercoaching van toegevoegde waarde zijn.

Stappenplan: starten met clubkadercoaching

Wil je binnen jouw bond aan de slag met clubkadercoaching? Het onderstaande stappenplan helpt je op weg.

  • Onderzoek of de thema’s kwaliteit van trainers-coaches, trainersbegeleiding of clubkadercoaching op de beleidsagenda van de bond staan.
  • Wil de bond met clubkadercoaching aan de slag en zo ja, is de financieringsstroom helder?
  • Check of er binnen de bond al gemeenten bekend zijn (óf al werken) met clubkadercoaches. NOC*NSF kan hier bij helpen.
  • Ga na welke clubs behoefte hebben aan begeleiding van hun technisch kader. Ontdek hoeveel clubs deze behoefte hebben, hoe groot zij zijn, en hoe ver zij al zijn op dit onderwerp. Breng ook in kaart welke ondersteuning ze willen en wat ze hier voor nodig hebben.
  • Neem contact op met de gemeente van de sportclub(s) die je wil ondersteunen.
  • Werkt de gemeente (nog) niet met een clubkadercoach? Dan kun je de club adviseren zelf trainersbegeleiding op te starten en iemand vanuit de vereniging hiervoor op te leiden. Dit kan zowel vanuit de bond, of via de scholingen van NOC*NSF.
  • Breng de gemeente in verbinding met de clubs die behoefte hebben aan ondersteuning.
  • Blijf in contact met de club en de gemeente en houdt intensief contact met de trainersbegeleiders. Zo worden ze actief aangemoedigd om zich in te blijven zetten voor de club.
  • Moedig de vereniging aan om iemand verantwoordelijk te maken voor de borging van trainersbegeleiding en zich hier wellicht ook zelf voor in zet. Hiervoor kan een scholing worden gevolgd.
  • Deel de learnings en successen die je met clubkadercoaching hebt bereikt met NOC*NSF, sportbedrijven, gemeenten of andere sportbonden, zodat zij hiervan kunnen leren.

De gouden driehoek: sportclub, bond, gemeente

De samenwerking tussen gemeente, bond en club is cruciaal om tot een mooie invulling van clubkadercoaching te komen én uiteindelijk tot een mooi resultaat. Alle partijen hebben ze hetzelfde doel: namelijk het sterker maken van trainers-coaches op de club door ze pedagogisch en didactisch te ondersteunen. Hierdoor worden clubs vitaler en blijven leden uiteindelijk langer bij een club sporten. Ook bij de opvolging van de trainersbegeleider is samenwerking tussen de gemeente, de bond en de club essentieel. Opvolgers kunnen vaak worden opgeleid via de bond.

Uit onderzoek blijkt dat bonden en gemeenten door de inzet van een clubkadercoach op een club, betere contacten hebben met clubs en meer kennis hebben over wat zich daar afspeelt. Ook zorgt het voor korte lijnen tussen de bond en gemeente. Daar doen zowel bonden als gemeenten voordeel mee. Tot slot is het van belang dat bonden en gemeenten actief naar elkaar doorverwijzen en elkaar vinden in de cofinanciering van een clubkadercoach, mocht dat nodig zijn.

E-magazine 'Clubkadercoaching voor sportbonden'

Laat je inspireren via het e-magazine 'Clubkadercoaching voor sportbonden' waarin verschillende sportbonden hun ervaringen delen. Lees hier meer learnings, tips om te starten met clubkadercoaching en mooie praktijkverhalen van bonden en gemeenten die aan de proeftuinen hebben meegedaan. Dit e-magazine is een doorvertaling van de eindrapportage van de eerste tranche proeftuinen, die is opgesteld in samenwerking met het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lees hier het e-magazine

Meer informatie

Wil je meer weten of binnen jouw sportbond met clubkadercoaching aan de slag? We helpen je graag verder! Neem contact op via clubkadercoach@nocnsf.nl