Victor Freitas Houjyx2k5da Unsplash

Clubkadercoach

Clubkadercoaching is een vak waar professionals specifiek voor worden opgeleid. Als clubkadercoach ondersteun je sportclubs met het normaal maken van trainersbegeleiding op hun club. Met als doel om de kwaliteit van trainingen en daarmee het sportplezier van sporters te vergroten. Bij trainersbegeleiding ligt de focus met name op het didactische en pedagogische aspect ervan. De clubkadercoach adviseert ook over het bestuurlijke kader (bestuur, technische commissie, jeugdcommissie) van de sportclub, dat is gericht op het borgen van de trainersbegeleiding in het clubbeleid.

Als clubkadercoach verricht je uiteenlopende werkzaamheden binnen één of meerdere sportclubs. Hoewel een clubkadercoach deze functie fulltime kan bekleden, ligt een gecombineerde functie vaak voor de hand. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van buurtsportcoach en clubkadercoach.

Meer informatie via Landelijke Academie Buurtsportcoaches

Functieprofiel en kerntaken van de clubkadercoach

Het doel van clubkadercoaching is om trainersbegeleiding te introduceren en ook duurzaam te verankeren in het beleid van de club. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het sportaanbod, dat bijdraagt aan meer sportplezier en een positieve sportcultuur op de club.

Van een clubkadercoach wordt verwacht dat hij of zij de volgende kerntaken kan uitvoeren:

  • Opstarten en onderzoeken van vragen en behoeftes met betrekking tot clubkadercoaching;
  • Uitdragen van clubkadercoaching;
  • Verankeren van trainersbegeleiding in verenigingsbeleid;
  • Begeleiden en bevorderen deskundigheid van sportkader;
  • Opbouwen van een netwerk.

In het functieprofiel vind je meer informatie over de rol en verantwoordelijkheden, werkomgeving, complexiteit, vereisten, kerntaken en het loopbaanperspectief van de clubkadercoach. 

  1. Bekijk het functieprofiel

Werkwijze clubkadercoach

Er zijn drie verschillende manieren waarop je als clubkadercoach te werk kan gaan:

  • 1-op-1 begeleiding: één club met één (hoofd)tak van sport;
  • Sportspecifiek cluster: meerdere clubs met dezelfde tak van sport;
  • Sportgeneriek cluster: meerdere clubs met verschillende takken van sport (bijvoorbeeld in een wijk, dorp of sportpark).

Het aantal benodigde uren per week per clubkadercoach is sterk afhankelijk van de opdracht van de betreffende sportclub(s). Reken op zo’n 8 tot 10 uur per week voor de 1-op-1 begeleiding en 14 tot 18 uur per week in de cluster-varianten met drie clubs. Komen er meer clubs bij, dan zal het aantal benodigde uren ook wat oplopen.

  1. Download de vijf fases van clubkadercoaching