Diedeheaderac

Paralympisch

De Paralympische sport is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Er staan vele professionele en volwaardige topsportprogramma’s die niet onderdoen voor de Olympische programma’s. De resultaten tijdens de EK’s, WK’s en de Paralympische Spelen laten dit ook zien. Toch is het (nog) niet vanzelfsprekend dat de sport als gelijkwaardig wordt gezien. Als Atletencommissie blijven we scherp op de plannen voor de toekomst en maken we ons hard voor een gelijkwaardige sport voor alle Paralympische sporters. Dit doen we o.a. door contact te onderhouden met NOC*NSF, de European Paralympic Committee (EPC), de International Paralympic Committee (IPC) en andere betrokken instanties.

Enkele van onze aandachtspunten zijn:

  • doorontwikkeling van de paralympische sport en haar programma’s.
  • professionalisering van de classificaties.
  • structurele aanpak van de paralympische talentontwikkeling.
  • gelijkwaardigheid binnen NOC*NSF en daarbuiten.
  • eren en waarderen

Heb je als (paralympisch) sporter vragen? Neem dan contact met ons op.

(foto: Mathilde Dusol)

Voorbeeld inspanningen Atletencommissie

Rule 40

In 2019 heeft de Atletencommissie samen met NOC*NSF, NL Sporter en een aantal zaakwaarnemers ‘Rule 40’ werkbaar gemaakt voor Nederland. De vernieuwde Rule 40 biedt sporters en sponsoren meer marketingmogelijkheden tijdens de Olympische en Paralympische Spelen. Sporters hebben meer rechten gekregen om hun eigen privésponsors tijdens het evenement te activeren. Zie in deze video een uitgebreidere uitleg over de vernieuwde Rule 40.

Rule 50

Rule 50 is bedoeld om de neutraliteit van de sport tijdens de Olympische en Paralympische Spelen te beschermen. Wereldwijd hebben steeds meer sporters de behoefte om zich uit te spreken over maatschappelijke thema’s zoals racisme en discriminatie. In 2021 heeft het IOC deze richtlijn verruimd. NOC*NSF heeft, mede op verzoek van de Atletencommissie en NL Sporter, een uitwerking van Rule 50 gemaakt voor de Nederlandse topsporters. Dit zodat sporters weten wat dit voor hun betekent en hoe NOC*NSF hier vanuit Nederland mee om gaat. Zie hier voor meer info.

Volg de Atletencommissie: