Hockeysters 1200X800 BSR AGENCY

Olympisch

De atletencommissie is betrokken rondom de Nederlandse uitzendingen naar de Olympische en Paralympische Spelen. Zo geven wij advies richting het bestuur over de richtlijnen voor normen- en kwalificatielimieten. Elke bond is vervolgens verplicht om haar atletenvertegenwoordiging te betrekken bij het opstellen van de sport specifieke normen- en limieten voor de OS/PS. Ook zijn we, samen met NLsporter, betrokken bij het opstellen van de Olympische en Paralympische overeenkomst, die elke Olympische sporter moet ondertekenen.

Daarnaast denken wij actief mee over de voorzieningen tijdens uitzendingen, de uitwerking van rule 40 en rule 50 en gaan we richting Parijs een actievere rol spelen rondom de atletenevaluatie tijdens en na de Spelen.

Internationaal gezien zijn we onderdeel van een groot Olympisch netwerk van atletenvertegenwoordigers. Geregeld volgen we webinars, of bezoeken we congressen van de atletencommissie van het IOC of EOC. Daar bespreken we topics die internationaal spelen en (Nederlandse) atleten aangaan. Zoals de regels rondom sponsoring (rule 40) en politieke uitingen (rule 50), die voor individuele atleten veel gevolgen kunnen hebben.

Indien wij het nodig achten werken we samen met onze collega’s uit andere landen om over specifieke onderwerpen of thema’s in gesprek te gaan met IOC.

Voorbeeld inspanningen Atletencommissie

Rule 40

In 2019 heeft de Atletencommissie samen met NOC*NSF, NL Sporter en een aantal zaakwaarnemers ‘Rule 40’ werkbaar gemaakt voor Nederland. De vernieuwde Rule 40 biedt sporters en sponsoren meer marketingmogelijkheden tijdens de Olympische en Paralympische Spelen. Sporters hebben meer rechten gekregen om hun eigen privésponsors tijdens het evenement te activeren. Zie in deze video een uitgebreidere uitleg over de vernieuwde Rule 40.

Rule 50

Rule 50 is bedoeld om de neutraliteit van de sport tijdens de Olympische en Paralympische Spelen te beschermen. Wereldwijd hebben steeds meer sporters de behoefte om zich uit te spreken over maatschappelijke thema’s zoals racisme en discriminatie. In 2021 heeft het IOC deze richtlijn verruimd. NOC*NSF heeft, mede op verzoek van de Atletencommissie en NL Sporter, een uitwerking van Rule 50 gemaakt voor de Nederlandse topsporters. Dit zodat sporters weten wat dit voor hun betekent en hoe NOC*NSF hier vanuit Nederland mee om gaat. Zie hier voor meer info.

Volg de Atletencommissie: