Anouk Vetter Rio 2016 Olympische Spelen Atletiek Nocnsf Kwalificatie Eisen

Medisch

Om optimaal te kunnen presteren, moet alles kloppen. Daarin is medische begeleiding (sportarts, fysio, etc.) niet meer weg te denken. Binnen de Atletencommissie zijn diverse medisch onderlegde leden aanwezig, denk hierbij aan artsen en fysio’s. Zij hebben nauw contact met de medische staf van NOC*NSF en denken graag mee over medische vragen op het gebied van de Topsportpolis, Nationale Sportpolis en diverse medische vraagstukken

Onderwerpen

• De Topsportpolis: de Topsportpolis is een uitgebreide en speciaal voor topsporters samengestelde ziektekostenverzekering, die NOC*NSF in samenwerking met Zilveren Kruis aanbiedt. De Topsportpolis is beschikbaar voor topsporters met een A-, Selectie- of HP-status. Kijk hier hoe je deze verzekering aanvraagt.

• Nationale Sportpolis: voor sporters die niet in aanmerking komen voor de Topsportpolis is er een interessant alternatief beschikbaar, namelijk: de Nationale Sportpolis. Dit is een basisverzekering met een aanvullende verzekering die een zeer goede dekking heeft voor sportmedische kosten. De Nationale Sportpolis kan je afsluiten via de collectiviteit van jouw sportbond of anders via de NOC*NSF. Kijk hier voor meer informatie.

• Medische vraagstukken zoals het delen van (bijzondere) persoonsgegevens als topsporter binnen een begeleidingsteam en de Richtlijnen Medisch Handelen in de topsport (zie ook hieronder).

• Het netwerk Sport & Gyn bestaat uit gynaecologen en sportartsen met de ambitie om vrouwelijke sporters bewust te maken van mogelijke gynaecologische problemen en hen te helpen om tot betere prestaties te komen.

Mocht je vragen of zorgen hebben op medisch gebied, laat het ons weten! 

Voorbeeld inspanningen Atletencommissie

Gezien de unieke positie van de medische begeleiding binnen een (top)sportteam en het nauwe overleg met de overige begeleidingsstaf zoals jouw coach (zonder beroepsgeheim), was er behoefte aan een richtlijn waarin zowel de medische staf als jij als sporter beschermd wordt. We zijn dan ook trots dat in samenwerking met onze Atletencommissie de Richtlijnen Medisch Handelen in de topsport tot stand zijn gekomen, waarin dit geregeld is!

Volg de Atletencommissie: