Roeien BSR AGENCY

Vertegenwoordiging atleten

Wij vertegenwoordigen de belangen van alle Nederlandse topsporters. Naast deze overkoepelende vertegenwoordiging is het essentieel dat elke Nederlandse sportbond een gedragen atletenvertegenwoordiging heeft. Dit zodat de stem van de topsporter op elk niveau gehoord wordt. Wij verbinden de Nederlandse atletenvertegenwoordigers via een netwerk waarvoor we digitale en fysieke bijeenkomsten organiseren. Dit doen we samen met NL Sporter

Vanaf 1 januari 2024 is het hebben van een atletenvertegenwoordiging een minimale kwaliteitseis voor Nederlandse sportbonden en dus verplicht. De vertegenwoordiging binnen een bond krijgt hiermee adviesrecht op besluiten omtrent het topsportbeleid van de bond. Samen met NOC*NSF en NL Sporter hebben we een magazine ontwikkeld om bonden en atletenvertegenwoordigers hiermee stap voor stap te helpen. 

Weet dat je bij vragen contact met ons, NOC*NSF athlete services of NL Sporter op kunt nemen.

(foto: BSR Agency)

Voorbeeld inspanningen Atletencommissie

Binnen NOC*NSF benadrukken we het belang van een atletenvertegenwoordiging binnen de Nederlandse sportbonden. Dit heeft geresulteerd in onze betrokkenheid bij het vaststellen van de nieuwe Code Goed Sportbestuur. Onderdeel hiervan zijn de Minimale Kwaliteitseisen voor sportbonden. Eén van deze eisen is het hebben van een structurele en gedragen atletenvertegenwoordiging binnen de bond. Sportbonden moeten hieraan voldoen, om aanspraak te kunnen (blijven) maken op de jaarlijkse verdeling van NLO-middelen. 

Volg de Atletencommissie: