Onze speerpunten

Als AtletenCommissie zijn we er voor de topsporters van Nederland. We hebben onze doelen samengevat in deze speerpunten:

Inspraak

Speerpunt #1

Als topsporters meer inspraak hebben, kunnen ze zich beter ontwikkelen. Alleen zo kunnen ze de regie houden over hun eigen carrière.

De inbreng vanuit hun perspectief is uniek en waardevol. Daarom pleiten wij voor een sterke atletenvertegenwoordiging binnen alle Nederlandse sportbonden, van wie de rechten en plichten solide zijn vastgelegd.


Speerpunt #1

Goed sportbestuur

Speerpunt #2

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet: integriteit is essentieel in topsport. Daarom sturen we aan op goed sportbestuur.

Transparantie gaat daarmee hand in hand. Geen dubbele agenda’s, maar in openheid overleggen en met elkaar beslissingen nemen die goed zijn voor de sport, met oog voor het individu.


Speerpunt #2

Optimale voorzieningen

Speerpunt #3

Topsport is een vak. En om te excelleren in je werk, heb je de beste voorzieningen nodig.

Van vervoer tot verzekeringen: wij zetten ons in voor optimale voorzieningen voor topsporters. Zo kunnen zij zich maximaal voorbereiden op hun volgende topprestatie.

Dat geldt tijdens hun actieve carrière, maar ook daarna. We denken daarom mee over bijvoorbeeld transitieprogramma’s.


Speerpunt #3

Zichtbaarheid van atletenvertegenwoordiging

Speerpunt #4

De mening en visie van onze achterban is voor ons essentieel om onze opdracht goed te kunnen uitvoeren. Alleen als we onze topsporters en hun belangen goed kennen, kunnen we ze goed vertegenwoordigen.

De rode draad door onze activiteiten heen blijft dan ook dat we zichtbaar en bereikbaar willen zijn voor zowel de topsporters als de beleidsmakers.


Speerpunt #4