Missie en visie

De AtletenCommissie zet zich vrijwillig in voor het uitvoeren en uitbreiden van de atletenvertegenwoordiging in het belang van topsporters in Nederland. De voorzitter is ook lid van het bestuur van NOC*NSF. De AtletenCommissie adviseert NOC*NSF en andere organisaties met invloed op het topsportbeleid gevraagd en ongevraagd over zaken die topsporters aangaan. We behartigen de belangen van topsportend Nederland verder door te lobbyen en te bemiddelen.

Onze missie
Wij laten de stem van de Nederlandse topsporters horen. We maken ons hard voor inspraak in het beleid en optimale voorzieningen. Goed sportbestuur betekent volgens ons onder meer dat topsporters meepraten en -beslissen over bijvoorbeeld het selectiebeleid, topsportovereenkomsten en wedstrijdprogramma. Door kennis en krachten te bundelen, ontstaat duurzaam succes waarin iedereen zich thuis kan voelen. Wij willen zowel topsporters als sportbestuurders laten zien hoe inspraak van topsporters positief uitpakt voor alle partijen, zodat uiteindelijk de sport wint.

Onze visie
Topsporters zijn de spil waarom topsport draait. Zij zetten hun leven in het teken van hun sport, brengen offers en doorstaan ontberingen. Om hen in staat te stellen optimaal te presteren, zijn voorzieningen en beleid nodig die zijn afgestemd op hun wensen en behoeften. Topsporters horen daarom een volwaardige gesprekspartner te zijn bij het bepalen van topsportbeleid en mee te beslissen over voorzieningen die waardevol zijn voor hun carrière.

Inspraak

Inbreng van topsporters is uniek en waardevol

Als topsporters meer inspraak hebben, kunnen ze zich beter ontwikkelen. Alleen zo kunnen ze de regie houden over hun eigen carrière.

De inbreng vanuit hun perspectief is uniek en waardevol. Daarom pleiten wij voor een sterke atletenvertegenwoordiging binnen alle Nederlandse sportbonden, van wie de rechten en plichten solide zijn vastgelegd.


Inbreng van topsporters is uniek en waardevol

Goed sportbestuur

Transparantie en integriteit gaan hand in hand

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet: integriteit is essentieel in topsport. Daarom sturen we aan op goed sportbestuur.

Transparantie gaat daarmee hand in hand. Geen dubbele agenda’s, maar in openheid overleggen en met elkaar beslissingen nemen die goed zijn voor de sport, met oog voor het individu.


Transparantie en integriteit gaan hand in hand

Optimale voorzieningen

Om te excelleren heb je de beste voorzieningen nodig

Topsport is een vak. En om te excelleren in je werk, heb je de beste voorzieningen nodig. Van vervoer tot verzekeringen: wij zetten ons in voor optimale voorzieningen voor topsporters.

Zo kunnen zij zich maximaal voorbereiden op hun volgende topprestatie. Dat geldt tijdens hun actieve carrière, maar ook daarna. We denken daarom mee over bijvoorbeeld transitieprogramma’s.


Om te excelleren heb je de beste voorzieningen nodig