Week van de Scheidsrechter 2020: 'We zijn blij dat jullie er ook weer zijn!'

In veel sporten komt inmiddels weer langzaam de sportbeoefening op gang. Wel vaak in aangepaste vorm, ten gevolge van de coronapandemie. Maar gelukkig mogen we weer samen sporten en starten de competities weer. Daarbij zijn onze scheidsrechters, juryleden en officials onmisbaar!

Scheidsrechter in het zonnetje

Net als in de voorgaande jaren organiseren NOC*NSF en de sportbonden samen de 'Week van de Scheidsrechter'. Deze week is bedoeld om scheidsrechters en juryleden in het zonnetje te zetten, maar ook om meer aandacht te vragen voor deze boeiende vrijwilligerstaak. Dit jaar - van 3 tot en met 11 oktober - ligt het accent niet alleen op het bedanken van de scheidsrechters en juryleden (#scheidsbedankt), maar willen we daar graag nog een boodschap aan toevoegen: 'We zijn heel blij dat jullie er ook weer allemaal zijn!'

Want scheidsrechters en juryleden maken deel uit van de sport en van wedstrijden op alle niveaus. Het zijn (bijna) allemaal vrijwilligers, die wekelijks op en rondom de sportvelden (binnen en buiten) te vinden zijn en zich net als sporters en coaches bewust zijn waar het om gaat in de sport: samen plezier beleven. En ook zij hebben in de afgelopen maanden hun geliefde sportbeleving moeten missen. 

Week van de scheidsrechter

Bedankt scheids!

Daarnaast hebben zij hun best moeten doen om fit genoeg te blijven om, zodra dat weer kon, te kunnen fluiten. Dat is best een bedankje waard!

Veel sportbonden doen mee aan de Week van de Scheidsrechter 2020. Want, ook al zou het eigenlijk heel normaal moeten zijn dat alle sporters de inzet van de scheidsrechters en juryleden waarderen, een beetje extra aandacht voor wat zij allemaal voor hun sport doen is nog steeds op zijn plaats. Bovendien helpt het de bonden om, daar waar het aantal officials aan de lage kant is, nieuwe mensen enthousiast te maken voor deze belangrijke functies.