Een buste van gips en goudkleurig gespoten van Pim Mulier, één van de grondleggers van de moderne sport in Nederland. Het betreft een afgietsel van het bronzen beeld dat staat in Witmarssum (Pingjumerstraat/Kerkplein), het geboortedorp van Pim Mulier.

Het beeld is is gemaakt door de kunstenaar Frank M. Zeilstra en geplaatst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Keatsferiening Pim Mulier in 1986. De kaatsvereniging uit Witmarssum draagt sinds het overlijden van Mulier in 1954 de naam van de sportpionier.