'Ik neem je mee’: ben jij een sportieve ambassadeur?

De komende maanden starten we met het twee jaar durende beweegprogramma ‘Ik neem je mee’. Daarmee willen we het voor mensen, voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is, gemakkelijker maken om ook te sporten. Dat doen we door hen te koppelen aan een sportieve ambassadeur, die iemand helpt, motiveert en af en toe het steuntje in de rug geeft om door te zetten… Ben jij zo iemand? Zou jij vanuit jouw ervaring met sport een ander willen helpen om ook te ervaren hoe geweldig het is? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie ga je helpen

Het beweegprogramma ‘Ik neem je mee’ richt zich op de groep mensen, die nog niet sporten. Dat kan zijn omdat deze mensen gezondheidsproblemen ervaren, dat ze bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, maar het kan ook zijn omdat ze om andere redenen weinig sociale contacten hebben, bijvoorbeeld omdat ze weinig geld hebben, zich niet thuis voelen in de sport, vluchteling zijn of eenzaam zijn.

Wij willen graag iedereen de kans bieden om te gaan sporten. Als dat voor iemand niet vanzelfsprekend is, dan kan de hulp van een ‘maatje’ van doorslaggevend belang zijn. Binnen het beweegprogramma willen we 300 mensen aan het sporten krijgen.

Wie zoeken we?

De sportieve ambassadeurs, die we willen inzetten in het project ‘Ik neem je mee’ zoeken we op vier verschillende plekken:

  • onder de TeamNL-ers
  • uit de achterban van de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’
  • onder de ambassadeurs van de Nationale Sportweek
  • en onder studenten van sportopleidingen.

Wat bieden we?

Wat we jullie vooral willen bieden, is de mogelijkheid om iemand anders net zo veel plezier aan sport te laten krijgen als jullie dat zelf hebben ervaren. Daar waar mogelijk willen we jullie op allerlei manieren in ondersteunen. We kunnen geen financiële vergoeding bieden, maar willen graag zorgen dat jullie maatschappelijke inzet zichtbaar gemaakt wordt, bijvoorbeeld door er filmpjes of artikelen van te maken, die jullie zelf ook kunnen gebruiken.

Wat vragen we?

Als het gaat om de omvang van je werkzaamheden als ambassadeur, dan willen we dat graag zo veel mogelijk door jou zelf laten bepalen. We streven ernaar om de sportieve ambassadeurs regionaal te koppelen aan een beginnend sporter. Ben je TeamNL-er en wil je tot Tokyo hooguit één of twee keer telefonisch contact met iemand opnemen en verder af en toe via ons kaartjes sturen om jouw maatje te motiveren, dan is dat prima. Heb je mogelijkheden om een bezoekje te koppelen, dan is dat geweldig, maar niet bij voorbaat noodzaak.

Tot wanneer duurt het programma?

Omdat niet alle sportieve ambassadeurs dezelfde weg zullen bewandelen, is de start niet bij iedereen tegelijk en vergelijkbaar. Gestart wordt in januari 2020. Na de Spelen willen we dan het samen sporten centraal stellen. De sportieve ambassadeur en deelnemer zoeken dan samen een geschikt moment om te genieten van sport. Aan het eind van het jaar gaan we dan allemaal samen vieren dat we weer nieuwe mensen het plezier van sport hebben kunnen laten ervaren.

Vragen?

Heb je nog vragen?  Niet alleen willen we ze graag zo snel mogelijk beantwoorden, maar we willen ook graag proberen om onze informatie die we jullie sturen zo goed mogelijk aansluit bij wat jullie willen weten.

Heb je nog vragen? Niet alleen willen we ze graag zo snel mogelijk beantwoorden, maar we willen ook graag proberen om onze informatie die we jullie sturen zo goed mogelijk aansluit bij wat jullie willen weten.

ikneemjemee@nocnsf.nl

Aanmelden?

Stuur een mailtje, we nemen zo snel mogelijk contact met je op

Stuur een mailtje, we nemen zo snel mogelijk contact met je op

ikneemjemee@nocnsf.nl