Beweegprogramma 'Ik neem je mee'

Niet-sporters die wel willen en kunnen sporten

Miljoenen Nederlanders beleven plezier aan sport. Sport is gezond, geeft plezier en is van grote maatschappelijke waarde. Sport brengt Nederland samen: op zaterdagmorgen samen op of naast het veld, of in het oranje op de tribunes samen successen vieren. Sport heeft de kracht mensen uit hun isolement te halen en grote groepen te verbinden. Toch zijn er, ondanks de toename in de sportdeelname, grote uitdagingen in de sport.

Een van de grote uitdagingen is dat we het niet voor elkaar krijgen om van een grote groep niet-sporters te bereiken die wel willen en kunnen sporten. Of zoals de nieuwe voorzitter van NOC*NSF, Anneke van Zanen-Nieberg in haar maidenspeech verkondigde: “Ik ben er trots op dat 10 miljoen Nederlanders wekelijks aan sport doen. Supermooi, maar nu ook die zeven miljoen anderen zou ik zeggen."

Beweegprogramma 'Ik neem je mee'

Het beweegprogramma ‘Ik neem je mee’ is een activiteit die zich richt op mensen die niet vanzelfsprekend sporten. Het doel is om minimaal 300 mensen die niet vanzelfsprekend sporten te laten genieten van sport.

We weten dat bijvoorbeeld dat mensen vanwege persoonlijke redenen, met gezondheidsproblemen, met een beperking, met een lage sociaaleconomische status, in de 50+ leeftijd of met een migratieachtergrond vaak willen sporten, maar het nog niet doen. Gebaseerd op het feit dat sociale omgeving van de persoon een belangrijke motiverende voorwaarde om te gaan sporten is,  koppelen we sportieve ambassadeurs aan niet-sporters die hen motiveert en activeert om te gaan sporten en bewegen. We kiezen voor een persoonlijke benadering. Daarin werken we nauw samen met lokale professionals.

Onderdeel van een community

Naast het persoonlijk begeleiden naar sporten en bewegen is het ook een doel om de deelnemers plezier in sport te laten ervaren. Door de deelnemers onderdeel te laten worden van een community (online en offline) leren zij nieuwe mensen kennen, maken ze kennis met experts rondom sporten en bewegen en doen ze nieuwe vriendschappen op. Aan Nederland willen we graag laten zien wat sport kan betekenen voor mensen. De mooie verhalen die ontstaan worden ontsloten via de kanalen van de partners van de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’, sport.nl en TeamNL.

Vragen

Heb je nog vragen? Niet alleen willen we ze graag zo snel mogelijk beantwoorden, maar we willen ook graag proberen om onze informatie die we jullie sturen zo goed mogelijk aansluit bij wat jullie willen weten.

Heb je nog vragen? Niet alleen willen we ze graag zo snel mogelijk beantwoorden, maar we willen ook graag proberen om onze informatie die we jullie sturen zo goed mogelijk aansluit bij wat jullie willen weten.

ikneemjemee@ncnsf.nl

Aanmelden?

Stuur een mailtje, we nemen zo snel mogelijk contact met je op

Stuur een mailtje, we nemen zo snel mogelijk contact met je op

ikneemjemee@nocnsf.nl

Sport jij mee?

Word sportieve ambassadeur!