Voor de ontwikkeling van het programma voor de opleiding Topcoach niveau 6 is samen met hogescholen een inventarisatie gemaakt van bestaande onderwijsprogramma’s. Deze onderwijsprogramma’s zijn veelal minoren met thema’s, die aansluiten bij de werkzaamheden van een topcoach.

Vervolgens is er een start gemaakt met het profiel van de topcoach op niveau 6. Met sportbonden en hogescholen zal het profiel overlegd worden. Op basis van het profiel zal aan het maatwerkprogramma verdere invulling worden gegeven. Daarbij wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van bestaande onderwijs- en opleidingsprogramma’s.