waarom topsportafspraken?

Goede topsportafspraken dragen bij aan excellente topsportprestaties. Het geeft rust, waardoor je je focus kan houden op je trainingen en wedstrijden.

samen aan de slag met praktische afspraken voor een optimaal topsportklimaat

Bij het maken van afspraken over topsport gaat het over twee partijen: de sportbond en de topsporter. Het is voor allebei belangrijk dat ieders verantwoordelijkheden, rechten en plichten en hun bijdrage aan de topsport duidelijk zijn. Dit kan je vastleggen in een overeenkomst. Op deze pagina’s vind je hulpmiddelen om samen aan de slag te gaan om tot een overeenkomst te komen met praktische afspraken voor een optimaal topsportklimaat.