Net als overal zijn er in de sport ook regels. Zo zijn er specifieke gedragsregels opgesteld door sportverenigingen, werkgevers, sportbonden en Internationale Federaties, het IOC (de IOC Code of Ethics) en het IPC (de IPC Code of Ethics). 

Regels IOC en IPC

Denk daarbij aan de regelgeving rondom doping en matchfixing. Je kan een boete krijgen of zelfs geschorst worden als je je hier niet aan houdt. Wist jij bijvoorbeeld dat je niet mag wedden op wedstrijden uit je eigen sport? En dat je, als je deelneemt aan de Olympische Spelen, niet mag wedden op olympische wedstrijden, ook niet uit andere sporten? Zorg dat je op de hoogte bent van alle regels die voor jou als topsporter gelden en dat je niet in de problemen raakt omdat je dit niet wist.

Samen met de Atletencommissie, NL Sporter en sportbonden hebben we een document opgesteld: Gedragsregels voor Topsporters. Deze helpen jou meer inzicht te krijgen in het gewenste doen en laten van topsporters. We verwachten dat iedereen met een status op de hoogte is van deze Gedragsregels.

Dit zijn de belangrijkste punten van het Statusreglement Topsporters die je moet weten:

  • NOC*NSF en de sportbonden leggen per Topsportprogramma 2018 en Topsportprogramma 2020 het maximumaantal sporters vast dat vanaf 2017 in aanmerking kan komen voor een status. Dit maximum is het aantal A-, Selectie- en HP-statussen gezamenlijk.
  • Het voltooien van de E-learningvoor Topsporters is een voorwaarde voor het verkrijgen of verlengen van een status.
  • Als topsporter hou jij je aan de spelregels van jouw sport. Wij verwachten dat je je ook buiten het sportveld, de sporthal of het zwembad houdt aan de TeamNL-waarden excelleren, respect en samen. Kijk hier voor meer informatie over onze waarden en gedragsregels.