Onderzoek

Eenvoudig gesteld streven coaches naar medailles, wetenschappers naar publicaties. Om die kloof te dichten staan we met TeamNL Sport Science klaar voor de Nederlandse topsport. We werken enerzijds aan het ontsluiten van wetenschap, want er is heel veel kennis waar de sport haar voordeel mee kan doen. Anderzijds bevorderen we relevant onderzoek, want liefst zien we onderzoek waar sporters en coaches direct iets mee kunnen. Het doel is altijd om sporters en coaches te ondersteunen bij het leveren van excellente prestaties.

TeamNL is geen wetenschapsinstituut, maar een sportorganisatie. Weliswaar hebben we een aantal experts aan boord, maar voor veel activiteiten werken we samen met externe kennispartijen. We zien het als onze taak om enerzijds te verwoorden waar de topsportpraktijk behoefte aan heeft, anderzijds vooral om bruikbare kennis op effectieve wijze naar topsportprogramma’s te brengen.

Zo is TeamNL één van de founding fathers en consortiumpartners van Topsport Topics, hét wetenschappelijk kenniscentrum voor de topsport dat wetenschappelijke publicaties ontsluit en vragen van bondscoaches beantwoordt.

Belangrijke spelers in het dichten van de kloof tussen wetenschap en topsport zijn de embedded scientists. De aanstelling van embedded scientists door sportbonden heeft TeamNL sinds 2009 actief gepromoot. We faciliteren interactie binnen het netwerk van deze experts door het organiseren van halfjaarlijkse platformdagen, via een nieuwsbrief en een appgroep. Ook stellen we expertise op specifieke terreinen zoals aerodynamica beschikbaar.

Daarnaast lopen er continu onderzoeksprojecten, bij universiteiten en HBO’s waar TeamNL in participeert. In die projecten vertegenwoordigen we de sport, stellen kritische vragen en sluizen relevante uitkomsten door naar de sport. Ook jagen we het doen van goed wetenschappelijk onderzoek aan. Daartoe werken we samen met ZonMw in programma’s als Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Momenteel zijn we in gesprek met VWS en ZonMw om te komen tot een nieuw onderzoeksprogramma, waarin we het mogelijk willen maken meerdere projecten te doen binnen één thema of “missie”.