Naast het doen van wetenschappelijk onderzoek, vinden we testen en meten in de praktijk van belang. Die metingen worden doorgaans gedaan door de embedded scientists van TeamNL en vormen met regelmaat bron van ideeën voor innovaties. We werken daarom nauw samen met de diverse fieldlabs in de topsport. Alle fieldlabs werken ook aan innovaties en zijn aangesloten bij Sportinnovator.

Innovaties vergen samenwerking met kennisinstellingen en vooral bedrijven. Ze kosten vaak veel geld en programma’s als Sportinnovator helpen om financiering te verkrijgen en zo innovaties mogelijk te maken. In enkele gevallen zijn we zelf trekker van innovaties, zoals bij het doorontwikkelen van de laatste generatie koelvesten of, in samenwerking met FrieslandCampina DMV, ontwikkelen van eiwitpreparaten voor topsporters.

Voor de sporters van TeamNL stellen we de klimaatkamer op Papendal, in wezen een bijzonder fieldlab, ter beschikking. In deze ruimte kunnen temperatuur, luchtvochtigheid en zuurstofgehalte worden ingesteld. Door het manipuleren van temperatuur en luchtvochtigheid kunnen omstandigheden in andere landen worden nagebootst waardoor je goed voorbereid naar wedstrijden in andere (warme) landen kunt afreizen. Je kunt dus in de thuissituatie ‘pre-acclimatiseren’. Door het zuurstofgehalte te verlagen, kun je hoogtetraining nabootsen. De klimaatkamer is beschikbaar voor erkende topsportprogramma’s. Interesse? Neem contact op met Sam Ballak van Sportcentrum Papendal via sam.ballak@papendal.nl.

Technisch directeuren en coaches kunnen voor vragen met betrekking tot voorbereiding op het klimaat van Tokyo contact opnemen met Meijke Linders via meijke.linders@nocnsf.nl.