Diverse afdelingen van enkele Nederlandse ziekenhuizen zijn erkend als High Performance Partner van TeamNL. Deze erkenning volgt op jarenlange samenwerking met de medische staf van TeamNL. Er is in die jaren al veel bereikt, en in de toekomst wil TeamNL - in een steeds competitiever veld - met deze partners de medische kennis verder blijven ontwikkelen.

TeamNL werkt aan een omgeving waarin topsporters zo goed mogelijk tot hun recht komen en zo goed mogelijk kunnen presteren. Daar past een samenwerking met de top van de medische expertise bij. Als er een blessure is of dreigt, is het erg waardevol dat een beroep kan worden gedaan op de best mogelijke hulp op medisch gebied. Daar wordt TeamNL beter van. De formele erkenning van de medische partners als High Performance Partner van TeamNL past binnen deze ontwikkeling.

Sinds 2010 zijn er samen met enkele medische instellingen stappen gezet richting professionalisering van de sportgeneeskunde. Chef-arts van TeamNL Cees-Rein van den Hoogenband licht toe: "Daar waar Peter Vergouwen met zijn praktijk in de beginjaren nog pionier was op het gebied van Topsportgeneeskunde, zijn in de afgelopen acht jaar grote stappen gezet naar een kwalitatief hoogwaardig netwerk van sportartsen, orthopeden, radiologen, cardiologen, longartsen en neurologen. Veel specialisten zetten zich belangeloos en vaak in vrije uurtjes in om topsporters zo snel en goed mogelijk te begeleiden op medisch gebied."

"Dat wordt ook mogelijk gemaakt door hun werkgevers. Die extra inspanningen van specialisten en centra hebben de topsportgeneeskunde in Nederland afgelopen jaren op de kaart gezet. Wij zijn ons daar als medische staf van TeamNL zeer van bewust, en daarom hebben we nu die verschillende instellingen benoemd als TeamNL High Performance Partner."