Klankbordsessies met HvA en Fontys op weg naar de AD Sport

September 2021

Begin dit jaar werd een belangrijke stap gezet binnen het landschap van sportopleidingen. De overheid erkende namelijk dat er behoefte is aan topsport- en talentcoaches, waardoor dit een plek krijgt in het onderwijssysteem. Voordat de Ad Sport daadwerkelijk van start kan gaan, dient de opleiding nog meer en duidelijker vorm te krijgen. Daarom organiseerden De Hogeschool van Amsterdam en Fontys Sporthogeschool Eindhoven, samen met NOC*NSF en sportbonden verschillende klankbordsessies om te kijken of de bestaande ideeën binnen de Ad Sport passend zijn.

Klankbordsessies met het werkveld

Zowel vanuit de HvA als vanuit Fontys Sporthogeschool werden verschillende sessies georganiseerd. Allen met hetzelfde doel: verdere invulling geven aan de opleiding en de juiste verbindingen maken tussen de onderwijsinstellingen en sportbonden.

Zo stond voor de HvA op 4 maart de inrichting van de opleiding centraal en met name de vraag of wat werd bedacht om de opleiding in te richten ook daadwerkelijk overeenkomt met de wensen en behoeften van het werkveld. In de tweede sessie op 27 mei werd vooral aandacht besteed aan de samenwerking tussen de onderwijsinstelling en sportbonden. Hierbij stond centraal hoe ze het beste samen kunnen werken en wat van elkaar wordt verwacht.

Tijdens sessie op 3 juni die vanuit Fontys Sporthogeschool met sportbonden werd georganiseerd, is het beroeps- en opleidingsprofiel en de samenhang daartussen besproken. Tevens kwam het opleidingsprogramma van Fontys Sporthogeschool aan de orde en was de doelstelling om input op te halen voor een drietal thema’s:

  • Diploma Ad Sport versus bondscertificering;
  • Inhoud, verdeling en betrokkenheid bij en van de theoriemodules in de opleiding;
  • Beoordelen en toetsen van beroepstaken (rol van het werkveld daarbij).

Routekaart AD Sport
Wil je in 2 minuten iets meer informatie over de doelgroep van Ad Sport? Bekijk dan de video hieronder.