Prestatie-eisen voor kwalificatie Paralympische Spelen Milaan Cortina 2026

Prestatie-eisen voor kwalificatie Paralympische Spelen Milaan Cortina 2026

Voordat topsporters mogen deelnemen aan de Paralympische Spelen, moeten zij zich kwalificeren. Na overleg met de betreffende sportbond is per tak van sport en per onderdeel vastgelegd aan welke prestatie-eisen een topsporter moet voldoen om zich te kwalificeren.

Op deze pagina tref je de door het IPC en de internationale federaties vastgestelde kwalificatie-eisen aan voor de Paralympische Spelen van Milaan Cortina 2026. In deze documenten staan per sport de internationale eisen benoemd, en ook het kwalificatieproces, de bijbehorende evenementen en het maximaal aantal sporters dat per land kan uitkomen op de Paralympische Spelen.

Nederlandse norm: beste vier tot zes op de Paralympische Spelen

De ambitie van NOC*NSF en de sportbonden is om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. Door zo veel mogelijk medailles te halen in zo veel mogelijk verschillende sporten op de Paralympische Spelen. De Nederlandse norm voor deelname is daarom dat een topsporter moet hebben aangetoond bij de beste vier tot zes op de Paralympische Spelen te kunnen eindigen.

Als het niveau van de internationale eisen daaraan voldoet, worden deze eisen door NOC*NSF overgenomen. Voldoen de internationale eisen naar de mening van NOC*NSF en de sportbond niet aan die norm, dan stelt NOC*NSF samen met de sportbond nationale prestatie-eisen voor kwalificatie op. Om voor kwalificatie in aanmerking te komen, moet een topsporter dus aan beide eisen voldoen: aan de internationale eisen van de internationale federatie en het IPC en aan de eventuele nationale prestatie-eisen van NOC*NSF.

Meer sporters dan plekken: interne selectieprocedure

Soms zijn er bij een bepaalde sport meer sporters die aan de prestatie-eisen hebben voldaan, dan dat er plaatsen zijn voor de Paralympische Spelen. In die gevallen stelt de sportbond een intern selectiereglement op. Deze interne selectieprocedure wordt ook toegepast als de internationale kwalificatie niet op naam, maar op land plaatsvindt.

Hulpmiddel: format voordracht

Bij deelname aan een multisport evenement, waarbij NOC*NSF de topsporters uitzendt, is een voordracht van de sportbond nodig. Op basis van deze voordracht, maakt NOC*NSF de kwalificatiebeslissing voor een topsporter of team. Om je als sportbond te helpen met deze voordracht zijn er twee soorten formats opgesteld. De uiteindelijke voordracht voor een evenement stuur je naar NOC*NSF via teamnlassist@nocnsf.nl

Prestatie-eisen voor kwalificatie:

Reglement

Para alpineskiën

Para snowboard