Talentcoaches

Talentcoaches

Talenten in een kwetsbare leeftijd, bij wie de trainingstijd intensiveert en de prestatiedruk toeneemt, vereisen een professionele en deskundige begeleiding van een gespecialiseerde talentcoach. Het aanstellen van een specifieke en stabiele groep van talentcoaches in de nationale opleidingsprogramma’s is van cruciaal belang. Het gaat steeds vaker om fulltime programma’s en om programma’s die grote aanpassingen in de inrichting van de leef- en trainingssituatie vereisen.

Talentcoaches dienen aan specifieke eisen te voldoen en voor langere tijd de keuze te maken voor het opleiden van talenten.

Vak apart

Talentcoaches hebben specifieke kwaliteiten. Het is een vak apart. Het mag niet gezien worden als enkel tussenstation op weg naar het vak van senioren-coach, omdat het om speciale vaardigheden vraagt. Talentcoaches dienen aan specifieke eisen te voldoen en voor langere tijd de keuze te maken voor het opleiden van talenten. De aanstelling dient voor de bond onderdeel uit te maken van hun lange termijn kaderplan voor topcoaches waarin kwaliteit, continuïteit, opleiding en opvolging van het topkader worden gestuurd.

Werkzaamheden NOC*NSF

Klik hier voor meer informatie over het Master Coach in Sports programma van NOC*NSF.