Voor talentcoaches

Een goede trainer-coach is goud waard, ongeacht het niveau waarop hij of zij actief is. Dat zorgt er onder andere voor dat sporters verantwoord begeleid worden.

TeamNL heeft zeven principes beschreven die als bouwstenen kunnen dienen voor trainer-coaches, die werken met sporters in de fase vanaf 8 jaar voor het podium, om hun opleidingsprogramma’s te optimaliseren. Deze principes dienen als leidraad en inspiratie voor verbetering.

Daarnaast biedt TeamNL je een aantal handvatten, die jij als talentcoach in de praktijk kunt gebruiken om invulling te geven aan het opleidingsprogramma, het opstellen van de internationale benchmark en talentprofielen en het eigen competentieprofiel.

Benchmarken
Vak van talentcoach
Effectief leren
Weerbaarheid ontwikkelen
Zoektocht naar kansrijke sporters
Proactieve zoektocht
Uitval voorkomen