Talentprofiel

Een talentprofiel geeft een korte, objectieve beschrijving van toetsbare criteria (waak voor te veel criteria, minder kan meer zijn) waaraan sporters hebben voldaan die het mondiale seniorenpodium hebben behaald in die specifieke sport.

Doordat sporters een reis maken naar het podium, zal een talentprofiel ook inzage moeten geven in de ontwikkelingen gedurende deze reis. Dit geeft de mogelijkheid om de eigen sporters te monitoren in hun ontwikkeling i.r.t. podiumsporters. Wij hanteren het uitgangspunt dat het aantal profielen gelijk is aan de duur van deze reis (bij een duur van acht jaar zijn er acht profielen).

Een talentprofiel is een belangrijk middel voor een gesprek om tot bv. een besluit te komen over in-, door- of uitstroom of over de toekenning van een talentstatus. Het biedt handvatten om drie typen van analyses te laten plaatsvinden bij deze gesprekken, namelijk:

  • Evaluatie: hoe verhouden de huidige competenties (1, zie blok onderaan) van een sporter zich ten opzichte van de mondiale benchmark op die leeftijd?
  • Potentie: hoeveel potentie (2, zie blok onderaan) heeft een sporter om in de toekomst te kunnen strijden voor mondiale podium plaatsen?
  • Verbinding: kunnen de huidige competenties en de geanalyseerde potentie van de sporter optimaal worden ontwikkeld binnen de omgeving waarbinnen hij/zij instroomt?

Een talentprofiel geeft nooit op zichzelf antwoord op de vraag of een sporter op de juiste route zit of dat een sporter een talentstatus krijgt. Er kunnen hierdoor geen rechten aan worden ontleend. De ontwikkeling van een sporter verloopt niet-lineair en we hebben geen glazen bol om de toekomst te voorspellen. Het antwoord kan alleen voortkomen uit een zorgvuldig besluitvormingsproces waar een talentprofiel een onderdeel van is.

Noten

[1] Denk aan persoonlijke (fysiek, sociaal, emotioneel en cognitief), sporttechnische (bv technisch, tactisch, prestatief en gedrag), leeftijd, onderwijs en financiële dimensies.

[2] Inzicht in de mogelijkheid tot het strijden om mondiale podiumplaatsen in de toekomst. Om dit inzicht te verkrijgen kan je gebruik maken van informatie uit een holistisch perspectief over o.a. de competentie ontwikkelingen uit het verleden, competenties van het heden en de vereisten voor de toekomst.