De reis

Talentontwikkeling Afbeelding1

De reis naar het podium

Talentidentificatie en -bevestiging programma (=talentherkenning)

Dit programma heeft tot doel om een zo groot mogelijke groep sporters te screenen en enkel de sporters te rekruteren met de meeste potentie (kansrijk), met name deze die de competenties (kennis, vaardigheden, attitude en relevante ervaring) vertonen of kunnen ontwikkelen waardoor ze topsport hoogstwaarschijnlijk kunnen halen; en deze niet te rekruteren die niet de vereiste potentie hebben (kansarm), met name deze die de competenties (kennis, vaardigheden, attitude en relevante ervaring) niet vertonen of niet zouden kunnen ontwikkelen waardoor ze de stappen vereist voor topsport hoogstwaarschijnlijk niet kunnen zetten.

In een intensief bevestigingsprogramma worden (de snelheid van) de ontwikkeling en het vermogen tot adaptatie getoetst en wordt bevestigd welke sporters daadwerkelijk talentvol zijn.

Dit programma geeft vorm aan de doorontwikkeling naar het topsportprogramma. Het programma moet kwantitatief en kwalitatief mondiaal concurrerend zijn. De focus in dit programma ligt op het ontwikkelen van de sporter en niet per se op het behalen van resultaten. Dit programma moet resulteren in de doorstroom van voldoende sporters die over de competenties (denk aan fysiek, techniek, tactiek en gedrag) beschikken waarmee ze bij de senioren kunnen strijden om mondiale podium plaatsen.

Topsport programma

Dit programma bereidt sporters met realistische kansen voor op het mondiale seniorenpodium. Hoewel de focus in dit programma is verschoven van ontwikkeling van de sporter naar het presteren van de sporter, zal een sporter in dit programma nog steeds door ontwikkelen. Het proces van ontwikkeling stopt niet bij de doorstroom naar topsport.

Zij-instroom programma (transfer / talentswitch)

Dit programma draagt zorg voor de instroom van sporters in het opleidingsprogramma op latere leeftijd. Het overstappen naar een andere sport wordt ook wel transfer of talentswitch genoemd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een sporter niet al vanaf acht jaar voor het podium instroomt in het opleidingsprogramma van een bond, maar op een later tijdstip via dezelfde of een andere sport.

Zij-instroom kan, afhankelijk van de sport, in alle opleidingsfasen plaatsvinden, ook bij sporters die al bij de mondiale senioren hebben deelgenomen en/of gepresteerd. Voor een specifiek aantal sporten, die aan bepaalde kenmerken voldoen, organiseert NOC*NSF samen met deze sportbonden talentdagen om zij-instroom te bevorderen. Lees er hier meer over.

Opleidingsprogramma

De term opleidingsprogramma is de overkoepelende term die wij gebruiken voor meerdere programma’s samen: talentidentificatie en -bevestiging programma, talentontwikkeling programma en het zij-instroom programma. Bekijk hier de checklist om een optimaal opleidingsprogramma vorm te geven.