Topsportdisciplines

Erkennen topsportdisciplines

Alle sportdisciplines van bonden kunnen worden erkend als topsport of als internationale wedstrijdsport, op basis van het Reglement Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines. Bij deze stap wordt er gekeken naar de mate van mondialisering van de sport. Hoeveel landen doen er gemiddeld mee aan de wereldkampioenschappen van een tak van sport? Hoe meer landen meedoen, hoe mondialer de sport is.

Het Reglement Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF.

Op basis van de criteria in het reglement is de lijst met erkende topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines opgesteld. Deze lijst is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. 

Alleen disciplines die zijn erkend komen in aanmerking voor topsportfinanciering. Erkenning leidt echter niet automatisch tot financiering. Daarvoor dient de sportbond ook te voldoen aan de aanvraagvoorwaarden die zijn opgenomen in de richtlijnen.