Een talentprofiel geeft een korte, objectieve beschrijving (op basis van leeftijd, prestaties, techniek, tactiek, fysiek en prestatiegedrag) van toetsbare vereisten waaraan een sporter moet voldoen op weg naar het toekomstige mondiale seniorenpodium. Afhankelijk van de duur van de reis binnen de sport, zijn er een aantal profielen waarin de gewenste ontwikkeling zichtbaar wordt binnen een sport, sportonderdeel of positie.

Een talentprofiel is een middel voor een discussie, maar geen einddoel op zich. Een talentprofiel geeft dan ook nooit op zichzelf antwoord op de vraag of een sporter op de juiste route zit. De ontwikkeling van een sporter verloopt niet-lineair en een sporter zal daardoor ook niet altijd aan alle vereisten uit het talentprofiel voldoen op een bepaald toets moment.  Andere factoren dienen dan ook een plek te krijgen in de analyse of een sporter op een kansrijke route zit richting het mondiale senioren podium. Denk hierbij bijvoorbeeld aan belangrijke inzichten rondom de persoonlijke-  en trainingsachtergrond.