Waarom versterken top teamsportcompetities?

De samenwerkingspartijen zijn ervan overtuigd dat het langer behouden van talenten in Nederland leidt tot een sterke nationale teamsportcompetitie en topclubs.

Topsport inspireert en is daardoor van belangrijke maatschappelijke waarde. Het doel van dit project is om waar mogelijk de nationale competities van teamsporten te versterken. Door samenwerking tussen sport en gemeenten wordt er toegewerkt naar een topdivisie. Een divisie met een kern van gezonde, krachtige, professionele sportverenigingen, die ook lokaal/ regionaal een maatschappelijke betekenis hebben.

De gedeelde ambitie is samen met sport, onderwijs en overheden, bedrijfsleven en media het vergroten van de maatschappelijk waarde van top-teamsportcompetities, top-teamsportclubs en talentvolle teamsporters.