Hoe brengen we samen de transitie op gang?

Op basis van een uitgebreide analyse is een plan van aanpak uitgewerkt om het geschetste eindbeeld in 2032 te bereiken: samen de maatschappelijke waarde van top-teamsportcompetities, top-teamsportclubs en talentvolle teamsporters vergroten. Een samenwerking van sport, onderwijs, overheden, bedrijfsleven en media. De top-teamsportcompetities maken topsport wekelijks dichtbij huis voelbaar en zijn daarmee van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij.

De te ondernemen stappen zijn uitgewerkt in vijf strategische lijnen:

  • Maatschappelijke waarde en businesscase topclubs & competitie
  • Integraal beleid en kwaliteit
  • Versterken implementatie- en organisatiekracht topclubs
  • Versterken sportklimaat van topclubs
  • Bereik en zichtbaarheid