Hoe brengen we samen de transitie op gang?

Op basis van een uitgebreide analyse is een plan van aanpak uitgewerkt om het geschetste eindbeeld in 2032 te bereiken: samen de maatschappelijke waarde van top teamsportcompetities, top teamsportclubs en talentvolle teamsporters vergroten. Een samenwerking van sport, onderwijs, overheden, bedrijfsleven en media. De top teamsportcompetities maken topsport wekelijks dichtbij huis voelbaar en zijn daarmee van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij.

De te ondernemen stappen zijn onderverdeeld in vijf strategische lijnen:

  • Vergroten van de maatschappelijke waardepropositie om te komen tot een toekomstbestendig model of businesscase op club- en competitieniveau
  • Meer integrale beleidsontwikkeling en een kwaliteitssysteem rondom topclubs en teamsportcompetities
  • Versterken van de (gezamenlijke) implementatie- en organisatiekracht van de top teamsportclubs en sportbonden
  • Versterken van alle pijlers van het (top)sportklimaat van topclubs om talentvolle sporters de mogelijkheden te bieden zich dichtbij huis te ontwikkelen en in topcompetities uit te komen
  • vergroten van het wekelijks bereik en de zichtbaarheid van de nationale top teamsportcompetities

In het Plan van aanpak zijn de strategische lijnen toegelicht.