Het gesprek met elkaar aangaan over talentontwikkeling. Daar is een gezamenlijk gecreëerd begrippenkader voor nodig. Immers, als de gesprekspartners iets anders bedoelen met hetzelfde woord of thema, praat men langs elkaar heen en is het ingewikkelder om tot begrip, afstemming en uiteindelijk verbetering te komen. Een gezamenlijk begrippenkader is nooit goed of fout en moet tot stand komen op basis van de dialoog.

Onderstaand woordenboek geeft een overzicht van de duiding die NOC*NSF voor bepaalde thema’s hanteert en die een vertrekpunt kunnen zijn voor het creëren van de eigen sport specifieke definiëring.