Het gesprek met elkaar aangaan over talentontwikkeling. Daar is een gezamenlijk gecreëerd begrippenkader voor nodig. Immers, als de gesprekspartners iets anders bedoelen met hetzelfde woord of thema, praat men langs elkaar heen en is het ingewikkelder om tot begrip, afstemming en uiteindelijk verbetering te komen. Een gezamenlijk begrippenkader is nooit goed of fout en moet tot stand komen op basis van de dialoog.

Onderstaand woordenboek geeft een overzicht van de duiding die NOC*NSF voor bepaalde thema’s hanteert en die een vertrekpunt kunnen zijn voor het creëren van de eigen sport specifieke definiëring.

Complexiteit van sporten (open versus gesloten sporten)

De complexiteit van een sport speelt niet alleen een belangrijke rol in het te maken aantal effectieve trainingsuren, maar ook in de analyse over potentie van jongeren. Drie aspecten spelen hierin een rol, namelijk:

  • Sporten kunnen worden ingedeeld in de categorie ‘open skills’: bewegingen moeten aangepast worden aan een constant veranderende omgeving en kennen daardoor geen duidelijk begin en einde (bijvoorbeeld voetbal). En we kennen de categorie ‘gesloten skills’: bewegingen vinden plaats in een stabiele en voorspelbare omgeving en hebben daardoor een duidelijk begin en einde van de beweging (bijvoorbeeld roeien);

  • Er is een verschil in sporten in het aantal onderscheidende kenmerken. Waar vermogen een belangrijk kenmerk kan zijn voor een baanwielrenner, zal een tennisser over meer kenmerken moeten beschikken om het mondiale podium te behalen;

  • Er is ook een verschil in prestatiedichtheid en deelnemersveld tussen de sporten. Dit is respectievelijk de onderlinge afstand tussen prestaties, binnen een medaille-onderdeel, rekening houdend met het aantal sporters/teams dat in staat is een bepaalde prestatie te leveren en de deelnemers aan een medaille-onderdeel, in de betreffende competitie (bijvoorbeeld OS/PS/WK/World Cup).
Meerjarenopleidingsprogramma (MOP)

Een meerjarenopleidingsplan beschrijft het programma voor de opleiding tot het vak van topsporter. Het beschreven programma is aan een internationale benchmark onderworpen en wordt ook wel het curriculum of leerplan voor de opleiding tot het vak van topsporter genoemd. Het beschrijft per leeftijds- en opleidingsfase de tussen- en einddoelen en uit te voeren activiteiten en op welke wijze dit gemonitord en getoetst kan worden.