Sportief verbinden Vrijdag 30 juli middag - Dag van de Vitale sportclub

Uitkijkend naar het regeerakkoord en vooruitkijkend naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 staat het TeamNL Olympic Festival op 30 juli in het teken van vitale sportclubs. Sportverenigingen hebben een verbindende rol in de samenleving. Om deze rol te vervullen is het belangrijk dat zij blijven professionaliseren. Niet in plaats van vrijwilligers, maar juist om hen te adequaat te kunnen ondersteunen. Het ontzorgen en opleiden van kaderleden en een professionalisering aan de hand van de Human Capital Agenda zorgen ervoor dat sportverenigingen hun verbindende rol in samenleving optimaal kunnen vervullen. In 2030 én morgen. ​

Het programma van het TeamNL Olympic Festival op 30 juli begint om 10:00 uur met de ontvangst bij terras boven het Beachpaviljoen op het sportstrand van Den Haag. Een prominent van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) geeft vervolgens een voorbeschouwing op de wedstrijd van de hockeyheren die wij om 11:30 gezamelijk kijken. Om 13.00 uur start het inhoudelijk programma in het Beachpaviljoen. Arjan van Drielen, MT-lid Topsport bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Brigitte Mutsers van Sportkracht 12 en ntb vanuit arbeidsmarktfonds spreken over de professionalisering van sportclubs en de daarvoor noodzakelijke Human Capital Agenda. Om 14.30 uur is het programma afgelopen en kun je op eigen gelegenheid nog genieten van het TeamNL Olympic Festival. ​

Programma

10:00​

De weg naar Tokyo van de hockey heren (prominent KNHB)​

10:30​

Pauze en verplaatsen​

11:30​

Wedstrijd hockeyheren TeamNL​

13:00​

Verplaatsen​

13:15​

Welkom (Marc van den Tweel, aankomend algemeen directeur NOC*NSF) ​

13:30 ​

Introductie 2030 en verder (Erik Lenselink, manager Corporate affairs NOC*NSF)​

13:45​

Human Capital Agenda (Arjan van Drielen minVWS, Brigitte Musters (SK12) en ntb (Arbeidsmarktfonds)​

14:15​

Discussie over Human Capital Agenda in de praktijk: met o.a. Gemeente Rotterdam, Peter van Tarel (Nevobo) en het Mulier Instituut​

14:45​

Tot slot (Erik Lenselink, manager Corporate Affairs NOC*NSF)​

15:00​

Einde​