Generiek vrijwilligersbeleid

Wie zijn de vrijwilligers van een sportbond? Met welke regels en wetten moet je als sportbond rekening houden? Wat zijn rechten en plichten van een vrijwilliger? Hoe leg je afspraken vast?

Op deze pagina staat relevante en algemeen geldende informatie voor het vrijwilligersbeleid van een sportbond onderverdeeld in 3 hoofdthema’s. Desgewenst kun je hier naar verwijzen in je vrijwilligersbeleid.

De informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Bekijk de disclaimer.