Aan de slag met vrijwilligersbeleid

Een vrijwilligersbeleid schept duidelijkheid voor de sportbond en de (potentiële) vrijwilligers die werkzaam zijn voor de bond. Met een vrijwilligersbeleid geef je bewust, beleidsmatig en structureel aandacht aan deze belangrijke doelgroep binnen jouw sportbond.

Door een duidelijk vrijwilligersbeleid wordt het ook aantrekkelijker voor nieuwe vrijwilligers om voor de sportbond aan de slag te gaan. Vrijwilligers zijn en blijven daarnaast ook meer gemotiveerd om werkzaamheden binnen de sportbond te verrichten.

Voordat je start met het schrijven van een vrijwilligersbeleid voor de sportbond, wordt geadviseerd een externe en interne analyse uit te voeren (inventarisatie huidige situatie). Om vervolgens deze te vertalen naar een gewenste situatie (visie en doelstellingen) met bijbehorend actieplan (wat, wie, wanneer) en beleid. Daarna start de implementatie. Dit betreft een structureel proces van uitvoering, monitoring en bijsturing. Onderstaand document kan hierbij helpen.

Download

Download hier het document om aan de slag te gaan met het vrijwilligersbeleid.