Beeld 3

Kwalificatiestructuur sport

Van elke sportbond wordt als onderdeel van de minimale kwaliteitseisen verwacht dat de opleidingen voldoen aan een kwalificatiestructuur. Daarvoor kan onder andere gebruik worden gemaakt van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS).

Op deze pagina vind je meer informatie over de KSS en andere kwalificatiestructuren die je als sportbond kan gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van opleidingen. 

KSS Structuur

Inhoud en herijking

De KSS onderscheidt vier samenhangende lijnen voor trainer-coaches, officials, instructeurs en opleiders. Elke lijn bestaat uit één of meerdere niveaus welke door NLQF worden ingeschaald. 

Zowel het onderwijs als de sport dient op regelmatige basis haar kwalificatiestructuur te voorzien van groot onderhoud. In ons geval noemen we dit de herijking van de KSS. Deze herijking heeft plaatsgevonden in 2024.

In mei 2024 wordt de herijkte KSS 2024 voorgelegd aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF. Op het moment dat de KSS 2024 vastgesteld wordt, vervallen de eerdere versies van de KSS.

Sport specifieke onderdelen
Binnen de KSS is het mogelijk onderdelen specifiek te maken voor de betreffende sport(discipline). Aanwijzingen hiervoor staan in de toelichting bij de KSS. 

Achtergrond informatie

Eén van de kernpunten in de Sportagenda 2032 is dat we werken aan voldoende en bekwame vrijwilligers en professionals in de sportsector. Om dit doel te bereiken is het onder andere nodig dat de kwaliteit van alle opleidingen tot trainer-coach, instructeur of official continu wordt gewaarborgd.  

Gekwalificeerd sportkader wordt momenteel opgeleid binnen zowel het onderwijs (MBO + HBO), binnen de sport (opleidingen van sportbonden) en in een combinatie van sport en onderwijs. Alle sportopleidingen binnen zowel het onderwijs als de sport voldoen aan Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF). Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Binnen het onderwijs is dit vastgelegd in het zogenaamde Kwalificatie Dossier (KD) voor het MBO. Het HBO heeft haar eigen kwalificatieraamwerk. In de sport hebben we dit vastgelegd in de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Binnen de KSS beschrijven we voor niveau 1 tot en met 6 de lijnen trainer-coach, instructeurs, officials, opleiders en de managementlijn.

Contact

Wil je meer weten of heb je nog vragen over dit thema? Neem dan gerust contact op. 

Accountmanagement

accountmanagement@nocnsf.nl

Annelies Martijn

Projectleider Kwalificatiestructuur sport
support@nocnsf.nl