Topsport en persoonlijke ontwikkeling

Topsportstatuut

Voor sportbonden met een topsportstatus is het vanaf 1 januari als onderdeel van de Minimale Kwaliteitseisen verplicht om een gedragen atletenvertegenwoordiging te hebben. 

Op deze pagina vind je alle beschikbare middelen en informatie, waaronder een model topsportstatuut.

In het kort

Topsport is de afgelopen decennia sterk geprofessionaliseerd. Dat vraagt veel van bestuurders van sportbonden en van de topsporters zelf. Topsport heeft een andere dynamiek dan breedtesport en vraagt om specifieke competenties, inzet en betrokkenheid van stakeholders.

Met een atletenvertegenwoordiging kan een bond voor én met topsporters het topsportbeleid vormgeven. Zij kunnen samen hun krachten bundelen om de sport sterker te maken, kansen te benutten en eventuele bedreigingen het hoofd te bieden.

Contact

Wil jij graag meer weten of heb je nog vragen? Neem dan contact op.

Tom Lucas

Teamleider TeamNL Athlete Services

Neem contact op

Tom.Lucas@nocnsf.nl