Kwalificatiestructuur Sport 2022

Van elke sportbond wordt als onderdeel van de minimale kwaliteitseisen verwacht dat de opleidingen voldoen aan een kwalificatiestructuur. Daarvoor kan onder andere gebruik worden gemaakt van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS).

Op deze pagina vind je meer informatie over de KSS en andere kwalificatiestructuren, die je als sportbond kan gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van opleidingen. Voor vragen kun je terecht bij Annelies Martijn via kss@nocnsf.nl.

Herijking KSS 2022

Zowel het onderwijs als de sport moet op regelmatige basis haar kwalificatiestructuur voorzien van groot onderhoud. In ons geval noemen we dit de herijking van de KSS. Deze herijking heeft plaatsgevonden in 2022.

Met het vaststellen van de herijkte KSS 2022 in de AV van NOC*NSF in november 2022 vervallen alle eerdere versies van de KSS. Op onderstaande pagina lees je meer over de belangrijkste veranderingen en de gevolgen van de herijking voor sportbonden.

Inhoud

De KSS onderscheidt vier samenhangende lijnen voor trainer-coaches, officials, instructeurs en opleiders. Elke lijn bestaat uit één of meerdere niveaus welke door NLQF worden ingeschaald. 

Sportspecificatie
Sportspecificatie betekent dat het profiel door de sportbond wordt ingekleurd vanuit de betreffende sport(discipline). Aanwijzingen hiervoor staan in de toelichting bij de KSS. 

Achtergrond informatie

Eén van de kernpunten in de Sportagenda 2032 is dat we werken aan voldoende en bekwame vrijwilligers en professionals in de sportsector. Om dit doel te bereiken is het onder andere nodig dat de kwaliteit van alle opleidingen tot trainer-coach, instructeur of official continu wordt gewaarborgd.  

Gekwalificeerd sportkader wordt momenteel opgeleid binnen zowel het onderwijs (MBO + HBO), binnen de sport (opleidingen van sportbonden) en in een combinatie van sport en onderwijs. Alle sportopleidingen binnen zowel het onderwijs als de sport voldoen aan Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF). Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Binnen het onderwijs is dit vastgelegd in het zogenaamde Kwalificatie Dossier (KD) voor het MBO. Het HBO heeft haar eigen kwalificatieraamwerk. In de sport hebben we dit vastgelegd in de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Binnen de KSS beschrijven we voor niveau 1 tot en met 6 de lijnen trainer-coach, instructeurs, officials, opleiders en de managementlijn.