NOC*NSF Politiek Sportcampagne

Doorrekening hoofdlijnenakkoord: basisfinanciering sport in gevaar

21 mei 2024
Doorrekening hoofdlijnenakkoord: basisfinanciering sport in gevaar

De financiële basis voor het sportverenigingsleven in ons land komt in gevaar door maatregelen die aangekondigd worden in het hoofdlijnenakkoord van de formerende politieke partijen. Met name de verhoging van de kansspelbelasting leidt tot een dramatische daling van inkomsten voor de sport met ruim 12 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit een doorberekening van de maatregelen door NOC*NSF.

Aangekondigde maatregelen  

De meest opvallende maatregel is de verhoging van de kansspelbelasting met 7,3%. Hierdoor zal de afdracht van loterijen aan de georganiseerde sport naar verwachting met €12,5 miljoen dalen, van €52 miljoen naar €39,5 miljoen, ten opzichte van 2023.

Andere zorgwekkende maatregelen zijn onder meer een budgetkorting van 10% bij de overheveling van specifieke uitkeringen naar gemeenten, het ontbreken van investeringen in topsport, de afschaffing van maatschappelijke diensttijd, het verlagen van het budget voor school en omgeving, en de verhoging van de btw op tickets voor sportevenementen. Deze ontwikkelingen bedreigen de kwaliteit en betaalbaarheid van sport in Nederland.

Daarnaast zijn er uitdagingen op het gebied van regeldruk, ruimte en verduurzaming die in het akkoord niet worden benoemd, terwijl wij daar juist grote kansen zien. NOC*NSF wil hierover graag in gesprek met het toekomstige kabinet.

Gevolgen voor de sport

De verhoging van de kansspelbelasting heeft directe gevolgen voor de afdracht van de Nederlandse Loterij aan de sport, wat een gat slaat in de basisfinanciering van de georganiseerde sport in Nederland. De wettelijk geborgde afdracht van de Nederlandse Loterij aan NOC*NSF ondersteunt 77 sportbonden en 25.000 verenigingen bij het onderhouden van hun infrastructuur, waarmee amateursportclubs worden gesteund en topsportprogramma’s kunnen worden gerealiseerd. Een verlaging van 20-25% in deze financieringsbron als gevolg van de kansspelbelastingverhoging zal de dienstverlening van sportbonden aan verenigingen en sporters direct raken en de Nederlandse topsportambities verder onder druk zetten.

In de knel 

Een groot deel van onze inspanningen op het gebied van veilige en integere sport wordt voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit dit budget. Ook die activiteiten komen daardoor in de knel. Te verwachten is dat met name een groep middelgrote sportbonden door deze maatregel financieel in de problemen zal komen.

NOC*NSF roept de politiek daarom met klem op om de basisfinanciering van de georganiseerde sport in Nederland te waarborgen en de voorgenomen verhoging van de kansspelbelasting te herzien.

NOS Sport

De NOS besteedde op 23 mei aandacht aan de doorberekening van de maatregelen door NOC*NSF. Lees hier het artikel en bekijk de complete reactie van Marc van den Tweel (algemeen directeur NOC*NSF). 

Deel dit artikel op social media: