NOC*NSF Onderzoek

Inzet betaalde krachten nodig voor behoud Nederlandse sportcultuur

5 februari 2024
Inzet betaalde krachten nodig voor behoud Nederlandse sportcultuur

Sportverenigingen staan onder druk en kunnen alleen met ondersteuning van onder meer betaalde krachten blijven functioneren. De grootste knelpunten zijn financieel beheer, werving en behoud van vrijwilligers en gekwalificeerde begeleiding van (jeugd)leden, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van VWS. NOC*NSF pleit nadrukkelijk voor structurele steun en inzet van betaalde krachten om de unieke Nederlandse sportverenigingscultuur te behouden.

Onderzoek van het Mulier Instituut

Het Mulier instituut vroeg in opdracht van het ministerie van VWS aan sportverenigingsbestuurders wat er nodig is om hun vereniging draaiende te houden. Daaruit blijkt dat er grote behoefte is aan professionele steun, onder meer om de betrokkenheid van (jeugd)leden en hun ouders te behouden. Minister Helder van VWS stuurde het rapport op 5 februari naar de Tweede kamer.

NOC*NSF pleit al langer voor de inzet van betaalde krachten voor (clusters van) sportverenigingen, ook om lokaal verbinding te maken met het onderwijs en de gemeente. Professionals kunnen dan slim ingezet worden.

Unieke sportcultuur in Nederland 

Directeur Breedtesport bij NOC*NSF Guido Davio: “We hebben een unieke sportcultuur in ons land door het netwerk van ruim 22.000 verenigingen. Dat houdt sport laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Verenigingen zijn blij met de steun die ze op dit moment krijgen van gemeenten en sportbonden, maar het is niet genoeg.

Het runnen van een vereniging is ontzettend waardevol en leuk, maar wordt steeds complexer. We zullen met elkaar moeten toewerken naar structurele ondersteuning, om daarmee de kracht van sport en onze sportcultuur te behouden.”

Profijt van professionals 

Sportverenigingen die al professionals kunnen inzetten, zien het ledenaantal groeien, kunnen meer trainers opleiden en werken meer samen met organisaties in de wijk. Ook stijgt de kwaliteit van het aanbod. Bijna de helft van de sportverenigingen zegt behoefte te hebben aan meer externe steun, vooral om de betrokkenheid van ouders en leden te verhogen.

Het Mulier Instituut doet sportonderzoek voor beleid en samenleving. Voor overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, sportorganisaties en bedrijven onderzoeken ze allerlei thema’s op het gebied van sport en sportief bewegen.

Lees hier het volledige onderzoek van het Mulier Instituut over de behoefte van sportverenigingen aan ondersteuning. 

Deel dit artikel op social media: