NOC*NSF Sociale veiligheid

Stefan: "Zodra je aan de slag wilt gaan met sociale veiligheid, is er niemand die nee zegt"

11 januari 2024
Zodra je aan de slag wilt gaan met sociale veiligheid, is er niemand die nee zegt

Een gedragscode is een belangrijk onderdeel van een sociaal veilige sportomgeving. Waar staat de club voor? Wat mag wel langs de lijn, in de kleedkamer, kantine en online? En wat mag niet? Een club kan dit vastleggen in de gedragscode en zo samen met de leden en vrijwilligers werken aan een fijne, veilige sfeer.  

Stefan Sijswerda, bestuurslid bij kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht, werkt binnen de club hard aan de gedragscode: “Gedragsregels zijn nodig om sport leuk te houden. En om plezier te garanderen. Dat is het taak van een bestuur: het plezier van sporters bovenop te stellen.” 

Samen plezier maken, gaat ook over goed gedrag 

“Sport brengt mensen samen. Als club speel je daar een rol in. Dat is mooi. Leden op de club komen samen omdat ze bezig willen zijn met dezelfde activiteit, die ze allemaal leuk vinden. Dat bindt, en dat zorgt voor sportplezier. Maar samen plezier maken, gaat ook over goed gedrag. Je moet op elkaar kunnen vertrouwen. Niet alleen binnen een team, maar sporters moeten ook kunnen vertrouwen op trainer-coaches, het bestuur of andere vrijwilligers.” 

“Onze club vindt sociale veiligheid heel belangrijk. Dat moet vanzelfsprekend zijn. Als je ergens gaat sporten, moet je je welkom en fijn voelen en daar zetten we ons ook al jaren voor in. Daar is niet één knikpunt voor geweest. Maar het onderwerp speelt veel in de maatschappij en ook wij wilden daar onze verantwoordelijkheid in nemen. De gedragscodes zijn een groot onderdeel van sociale veiligheid op de club. Met een gedragscode leg je de basis van gewenst gedrag op de club en spreek je met z’n allen dezelfde taal. Iedereen weet gewoon: ‘zo gaan we met elkaar om’.”

Direct aan de slag 

“Zodra je aan de slag wilt gaan met sociale veiligheid, is er niemand die nee zegt. Dat betekent ook dat het automatisch een ja wordt en je als club direct actie kan ondernemen. Je hoeft niemand te overtuigen van het belang van sociale veiligheid. Je gaat gewoon direct aan de slag. Destijds zijn we met het bestuur aan de slag gegaan met de gedragscodes opstellen. Eerst heel summier en eenvoudig. Maar door de jaren heen zijn ze steeds meer aangescherpt en aangevuld. Een simpel voorbeeld van iets wat in de gedragscode staat is bijvoorbeeld dat we voor elkaar klappen. Dat soort dingen klinken misschien wel heel klein, of weinig impactvol. Maar het laat zien waar je als club voor staat: we steunen elkaar en we moedigen elkaar aan. Dat soort positieve regels in de gedragscode werken wel.” 

Niet alleen formeel 

“Ieder nieuw lid dat binnenkomt, of de ouders van dat lid, krijgt een formulier waarop de gedragscodes staan. Dat geldt overigens ook voor onze vrijwilligers. Maar alleen opschrijven, helpt niet. Het belangrijkst is dat je hier als club veel aandacht aan geeft. Je moet er echt actief mee aan de slag. De gedragscodes op papier zetten alleen is niet genoeg – mensen moeten het in de praktijk gaan doen. Natuurlijk is het op papier zetten van de code een formeel stuk. Maar dat de leden zich eraan gaan houden, dat doe je alleen door het bespreekbaar te maken en houden.” 

“We motiveren bijvoorbeeld onze trainer-coaches mensen hierop aan te spreken of sporters aan te moedigen zich volgens de gedragscodes te gedragen. Niet zo streng natuurlijk, maar kleine opmerkingen of herinneringen zijn vaak al genoeg om te laten zien hoe we met elkaar om willen gaan. Zeker bij kinderen gebeurt dat al sneller op een speelse manier. Hoe vaker we dat doen, hoe vanzelfsprekender het ook wordt. Je ziet nu ook dat mensen binnen de club dit overnemen en elkaar hier nu op aan durven te spreken. Mensen gaan de gedragscode niet alleen herkennen, maar ook erkennen.” 

We werken aan een sociaal veilige sport voor alle inwoners van Nederland. Daarom roepen we sportclubs op om aan de slag te gaan met de 4 v’s voor veiligheid. Het invoeren van een verenigingsbrede gedragscode is hier één onderdeel van. Kijk voor meer informatie op de campagnepagina: Nederland sport veilig.

Stefan Sijswerda, bestuurslid bij kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht afb groot

Deel dit artikel op social media: