NOC*NSF Politiek

Sportcampagne zoekt politiek in Den Haag op

3 oktober 2023
Sportcampagne zoekt politiek in Den Haag op

‘Sport en bewegen in Den Haag amper een serieus thema’. Dat kopt dagblad Trouw dinsdag 3 oktober 2023 na een analyse van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. ‘De kans lijkt zeer klein dat het stimuleren van mensen om te blijven sporten en bewegen de komende regeerperiode meer prioriteit krijgt.’ Dat is onbegrijpelijk en een enorm gemiste kans, gezien de potentie van sport op veel maatschappelijke uitdagingen. Daarom voert NOC*NSF samen met partners in de sport de campagne Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!

Iedereen kent de potentie van sport. Sport is belangrijk voor een sterk en vitaal Nederland. Sport maakt ons fysiek en mentaal gezond en laat zorgkosten dalen. Het brengt ons samen en maakt ons trots op de prestaties van onze (top)sporters. Belangrijker dan ooit in een samenleving waar niet iedereen gelijke kansen heeft en verschillen steeds groter worden. En waar onze leefomgeving en gezondheid steeds meer onder druk staan.

Sport staat onder druk

De sympathie voor de sector is groot. Maar de sport staat onder druk: de sportdeelname in kwetsbare groepen loopt terug, de armoede neemt toe, er is minder ruimte om te sporten en er zijn te weinig vrijwilligers en medewerkers beschikbaar. Ook ontbreekt sport in beleidsnota’s die niet specifiek over sportbeleid gaan. Sport wordt dus niet strategisch ingezet om de impact ervan optimaal te benutten bij grote maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende polarisatie en kansenongelijkheid.

Daarom doen wij als brede sportsector*, namens 10 miljoen sporters in ons land, een oproep aan de politiek: Kom in beweging en zet de kracht van sport in voor een sterker Nederland! In het onderwijs, in de gezondheidszorg, bij het inrichten van de publieke ruimte en in het natuurbeleid. Sport gaat niet vanzelf.

Sport als beleidsinstrument

Het is hoog tijd om sport en bewegen als beleidsinstrument als serieus beleidsinstrument in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan sportprofessionals en sportlocaties die overdag minder gebruikt worden en binnen het onderwijs kunnen worden ingezet. Zo stimuleer je jongeren, die sinds corona minder zijn gaan bewegen, op een laagdrempelige manier om te sporten.

Of denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van de mogelijkheid om te sporten en bewegen in de directe omgeving, van fietsstraten tot jeu de boules banen. Dat heeft een positief effect op de gezondheid en de sociale cohesie. Het lijkt logisch, maar toch komen de woorden sport en bewegen in het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid bijvoorbeeld nauwelijks voor.

Campagne #sportgaatnietvanzelf

Met de campagne ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’ is de sportsector de komende periode, maar zeker ook na de verkiezingen, volop zichtbaar. Ook topsporters zetten zich in, onder andere door met lijsttrekkers in gesprek te gaan over sport. De campagne richt zich namens 10 miljoen sportende Nederlanders op politici en alle betrokkenen bij de toekomstige formatie en de schrijvers van het regeerakkoord.

*De campagne “Sport gaat niet vanzelf” is een initiatief van NOC*NSF, KNVB, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport, Sportkracht12 en Vereniging Sportbedrijven Nederland. En tot stand gekomen met medewerking van kennispartners Kenniscentrum Sport en Bewegen en Mulier Instituut.

Deel dit artikel op social media: