NOC*NSF Politiek

Reactie NOC*NSF op impact verhoging kansspelbelasting op sport en goede doelen

27 oktober 2023
Reactie NOCNSF op impact verhoging kansspelbelasting op sport en goede doelen

Op de laatste vergaderdag voor het verkiezingsreces heeft de Tweede Kamer, bij de behandeling van het Belastingplan 2024, een aantal ingrijpende besluiten genomen. Één daarvan gaat over het verhogen van de kansspelbelasting met 1%. Deze verhoging dient als compensatie van een verminderde verhoging van de accijns op alcoholhoudende dranken. Een amendement van Kamerleden Erkens (VVD) en Stoffer (SGP) lag hieraan ten grondslag.

De verhoging van de kansspelbelasting heeft gevolgen voor de afdracht van de NLO aan de sport in Nederland. Deze afdracht gaat hier hoogstwaarschijnlijk mee omlaag, al gaf de indiener Silvio Erkens in het debat aan dat dit niet zijn bedoeling is.

Vandaag hebben wij staatssecretaris Van Rij in een schriftelijke reactie opgeroepen om met ons in gesprek te gaan over het belang van de afdracht aan de sport en hoe via compensatie of andere maatregelen deze op niveau kan blijven. In het debat gaf de staatssecretaris al aan tot dit gesprek bereid te zijn.

 

Deel dit artikel op social media: