NOC*NSF Sportcampagne

Open brief aan politici: ‘Zet kracht van sport in!’

28 oktober 2023
Open brief aan politici: Zet kracht van sport in

De verenigde sportsector doet zaterdag 28 oktober met een paginagrote open brief in een aantal landelijke kranten een dringende oproep aan politiek Den Haag om sport structureel en kabinetsperiode-overstijgend breed in te zetten als beleidsinstrument, onder het motto 'Sport gaat niet vanzelf’.

De positieve maatschappelijke impact van sport en bewegen wordt onvoldoende benut, vinden de gezamenlijke sportaanbieders en -organisaties*. Er zijn grote uitdagingen in de samenleving op het gebied van fysieke en mentale gezondheid, en polarisatie, waar sport op vele manieren kan bijdragen aan oplossingen. Sport wordt echter op beleidsterreinen als zorg, onderwijs en inrichting van de publieke ruimte niet of nauwelijks als instrument ingezet. Bovendien staat de sportinfrastructuur in ons land onder druk, door onder andere toenemende complexe regelgeving, het gebrek aan ruimte en de druk op het sportaanbod dat drijft op vrijwilligers.

‘Investeer meer in sport voor mentale gezondheid jongeren’

Een ruime meerderheid van de inwoners van Nederland wil dat de overheid meer investeert in sport en bewegen. De mentale gezondheid van met name jongeren weegt hierbij het zwaarst. Op de tweede plaats komt het positieve effect op de fysieke gezondheid en als derde volgt het verbindende effect van sport en bewegen in wijken en gemeenschappen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Kantar, in opdracht van NOC*NSF.

De oproep aan de landelijke politici in de open brief die zaterdag in een aantal dagbladen (Volkskrant, Trouw, Parool en AD Haagsche Courant) verschijnt, luidt dan ook:

Maak het mogelijk dat iedereen dichtbij huis kan sporten en elkaar kan ontmoeten. Verbind sport en school zodat kinderen meer bewegen. Zorg dat sport een goede plek krijgt in de wijkzorg, in de jeugdzorg en op andere plekken waar het zo nodig is. Zet sport dus in op alle beleidsterreinen: in het onderwijs, in de zorg, bij het inrichten van de publieke ruimte en in het natuurbeleid.

*Afzenders van de brief zijn: Platform Ondernemers Sportaanbieders (POS), KNVB, Sportkracht12, Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS), Sportbedrijven Nederland, NOC*NSF. Samen vertegenwoordigen zij zo’n 10 miljoen sporters in ons land.

Infographic onderzoek

Overheid en Sport onderzoek september 2023

Over het onderzoek:

Deelnemers: netto 3.299 inwoners uit Nederland in de leeftijd 5 t/m 80 jaar, steekproef getrokken uit het Nipobase consumentenpanel en representatief op geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau. Onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public in de periode 2 t/m 9 oktober 2023.

Deel dit artikel op social media: