Internationaal Parijs 2024 Olympisme

NOC*NSF stimuleert sport voor meisjes in buitenwijk Parijs

8 september 2023
NOC*NSF stimuleert sport voor meisjes in buitenwijk Parijs

Sportkoepel NOC*NSF geeft met twee projecten voor meisjes en vrouwen in Parijs invulling aan haar maatschappelijke bijdrage in het kader van de Olympische- en Paralympische Spelen. Het gaat om uitbreiding van een bestaand fietsproject voor vrouwen en een nieuw project om de sportdeelname van meisjes te verhogen. NOC*NSF introduceert daarvoor onder meer een beproefd Nederlands concept in Parijs: de District Spot. Het project in de Parijse wijk in het 19e arrondissement start op 8 september. De stad Parijs, de Nederlandse ambassade en NOC*NSF hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

NOC*NSF biedt sinds de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 het gastland een project of initiatief aan om sportdeelname stimuleren in groepen die beperkt toegang hebben tot sport of die daarbij drempels ervaren. In samenwerking met het stadsbestuur van Parijs en de Nederlandse ambassade in Frankrijk, is gekozen voor vrouwen en meisjes in het 19e district. Hier ligt de deelname aan sport en bewegen lager dan in de rest van de stad. 59% van de vrouwen tussen de 18 en 34 sport wekelijks minstens een uur; elders is dat 69%.

Concept District Spot inzetbaar in Parijs

Samen met de al aanwezige maatschappelijke organisaties en sportaanbieders in de wijk, zet NOC*NSF in het 19e arrondissement in Parijs een zogeheten District Spot op; een plaats waar jongeren – in dit geval specifiek meisjes – kunnen sporten op basis van hun eigen behoeften. Kenmerk van de District Spot – zoals we die al kennen in Nederland – is dan ook de opzet met en door de doelgroep. Het Mulier instituut voor sportonderzoek constateerde eerder dat deze aanpak werkt omdat jongeren kunnen sporten in een veilige omgeving en zich daarom ontwikkelen.

Zij verdienen dezelfde kansen. Dit kan nét die extra bemoediging zijn.

Algemeen directeur Marc van den Tweel: “We zien het als een sociale verantwoordelijkheid om in het gastland van de Olympische en Paralympische Spelen een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Met dit project hopen we meisjes te betrekken voor wie sport niet vanzelfsprekend is. Zij verdienen dezelfde kansen. Dit kan nét die extra bemoediging zijn. “

Met de District Spot in Parijs kunnen 160 meisjes bereikt worden met verschillende sporten; de precieze invulling is aan de doelgroep, samen met professionele coaches en begeleiders.

Jan Versteeg, de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk vindt het een goede traditie om na de Spelen iets blijvends achter te laten: “Dit project, waarin Franse en Nederlandse kennis en ervaring bijeen komen, draagt bij aan de doelen van de stad Parijs om de participatie te verhogen – zowel sportief als sociaal – van de meisjes en vrouwen in deze wijk.”

Fietsen vergroot bewegingsvrijheid

Om vrouwen en meisjes in hetzelfde stadsdeel te stimuleren deel te nemen aan het openbare leven, participeert NOC*NSF ook in een bestaand fiets-project voor vrouwen in Parijs: Vélo- écoles. Om zich veilig door de stad te kunnen bewegen, is fietsles in Parijs zeker geen overbodige luxe, met name omdat het voor deze vrouwen niet vanzelfsprekend is om te (leren) fietsen. Naast gezondheid door bewegen, is er ook het sociale aspect. Immers, fietsen vergroot de actieradius en onafhankelijkheid. Het samen leren fietsen geeft verbinding tussen de deelneemsters in de wijk. De lessen vinden plaats in een (deel van) een parkeergarage voordat de vrouwen oefenen in het Parijse verkeer. Dankzij de Nederlandse inbreng kunnen  meer vrouwen deelnemen en blijven zij elkaar ontmoeten

Deel dit artikel op social media: