Internationaal Oekraïne Olympisme

Steun voor Oekraïense topsporters

23 juni 2023
Steun voor Oekraïense topsporters

NOC*NSF zal een aantal Oekraïense topsporters concreet steunen door hen bijvoorbeeld uit te nodigen voor een verblijf op Papendal of een van de andere trainingscentra. De komende periode wordt met Oekraïne overlegd hoe de Nederlandse steun precies vorm krijgt; de behoefte van NOC Oekraïne is daarbij leidend. Dat hebben Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF en haar collega NOC-voorzitter Vadym Gutzeit (tevens minister van sport) van Oekraïne afgesproken in Krakau, Polen. De NOC-voorzitters zijn daar in het kader van de European Games.

In Polen is de oorlog in Oekraïne vlakbij. Zeker in Krakau waar zo’n 200.000 vluchtelingen uit het buurland verblijven (op een bevolking van 800.000). Juist tijdens deze derde European Games is er daarom veel aanleiding om de steun aan Oekraïne opnieuw te uiten en concreet zichtbaar te maken. De beide NOC-voorzitters kregen op verzoek van Nederland een gezamenlijke rondleiding in het onderkomen van vrijwilligersorganisatie Dobro Zawse Wraca, die voorziet in de eerste levensbehoeften van zo’n 7.000 vluchtelingen. Ook opent de stichting binnenkort een schooltje voor Oekraïense kinderen die in Krakau verblijven. De organisatie krijgt veel donaties uit Nederland en ook steunbetuigingen van kinderen, die met hun klas speelgoed inzamelen (zie foto).

Briefje Anne

Sporters in Oekraïne

Ook (top)sporters in Oekraïne worden zwaar getroffen door de oorlog. Zo’n 300 atleten, coaches en begeleiders zijn al omgekomen bij aanvallen door de Russen, aldus de Oekraïense NOC-voorzitter. Ook worden sportaccommodaties bewust aangevallen, waardoor er inmiddels honderden volledig of deels onbruikbaar zijn geworden.

Om die reden heeft NOC*NSF dan ook besloten om concreet hulp aan te bieden aan topsporters uit het getroffen land. Hoe die hulp er precies uit zal zien en welke sporters mogelijk naar ons land kunnen komen voor een trainingsstage, is nog niet duidelijk. De komende periode wordt dit verkend in gesprek met het NOC van Oekraïne.

Verschillende visies op deelname Russen en Belarussen

Voor Oekraïne is het geen vraag: atleten uit Rusland en Belarus moeten hoe dan ook geweerd worden van alle internationale sportevenementen, inclusief de Olympische en Paralympische Spelen.

Tijdens de Europese Spelen heeft het EOC (European Olympic Committees) in nauw overleg met de Poolse overheid gehoor gegeven aan deze wens van het buurland. Nederland is het vooralsnog eens met het standpunt van het IOC (International Olympic Committee). Dat onderzoekt of het mogelijk is Russische en Belarussische sporters toe te laten op internationale sportevenementen onder neutrale vlag en strenge voorwaarden. Zo mogen de sporters geen banden hebben met het leger of de veiligheidsdiensten, is deelname aan teamsporten uitgesloten en mogen de individuele sporters zich ook privé niet positief hebben uitgelaten over de inval in Oekraïne.

Overigens heeft Nederland het IOC laten weten dat de voorwaarden die gelden voor sporters uit beide landen, ook zouden moeten gelden voor officials en bestuurders in de sport. Volgens NOC-voorzitter en minister van sport Gutzeit is echter niet te controleren of individuen voldoen aan de voorwaarden. De Oekraïense sportkoepel heeft bovendien dossiers aangelegd van honderden Russische en Belarussische sporters waaruit zou blijken dat zij de oorlog en hun regering steunen.

Briefje Ruben

Olympische waarden zo lang mogelijk leidend

Anneke van Zanen-Nieberg schetste in het gesprek met haar collega Gutzeit het grote dilemma voor ons land en vele andere landen, namelijk door het hanteren van de Olympische waarden als uitgangspunt. Daarin is vastgelegd dat sporters ongeacht hun afkomst, gender en de politieke situatie in hun land moeten kunnen deelnemen aan sportevenementen, indien nodig onder neutrale vlag. “We kunnen het ons als Olympische familie niet permitteren de hoop op te geven dat sport kan verbinden. We gunnen het alle atleten die zonder politieke bedoelingen gáán voor hun sport, om deel te kunnen nemen. Ook straks aan de Olympische Spelen. Maar we twijfelen zeker aan de praktische uitvoerbaarheid van het meedoen onder neutrale vlag en het handhaven van de voorwaarden. Ik vrees dat we voorlopig nog met dit dilemma verder zullen moeten.”

Briefje Eileen

Deel dit artikel op social media: