Bonden Duurzaamheid

Minicongres Ruimte voor Sport: een terugblik

8 mei 2023
Terugblik minicongres Ruimte voor Sport

Op vrijdag 21 april vond, op initiatief van de alliantie Sportinfrastructuur, het minicongres Ruimte voor Sport plaats op Papendal. Diverse deelnemers van sportbonden kwamen bijeen om bij te praten en bijgepraat te worden over het thema 'ruimte voor sport' in al zijn aspecten. Deelnemers konden een paneldiscussie bijwonen en in workshops zelf aan de slag met trends en ontwikkelingen rondom het thema en die vertalen naar behoeften voor de georganiseerde sport.

Ruimte voor sport, zowel in aanleg van faciliteiten als in gebruik van de (soms schaarse) openbare ruimte, bleek een actueel thema en relevant voor alle deelnemers. Dat werd benadrukt door de keynote-speech van Remco Hoekman van het Mulier Instituut, die het publiek meenam in vragen rondom ruimtebenutting en het ruimtegebruik voor sport en de trends hieromheen (onder andere de impact van COVID-19). Ook de veranderingen in ons sportgedrag en de consequenties voor de toekomstige behoeften op het gebied van sportinfrastructuur kwamen aan bod.

Mulier Instituut Bij Minicongres

Keynote-speech van Remco Hoekman van het Mulier Instituut.

Remco zoomde in op recente ontwikkelingen en vertaalde die naar kansen en bedreigingen voor de drie plekken waar we sporten: veld, zaal en de openbare ruimte. Ook veranderingen in ons sportgedrag en de consequenties daarvan voor toekomstige behoeften op het gebied van sportinfrastructuur kwamen aan bod. Het toegenomen belang van de openbare ruimte voor sport is evident; we moeten voldoende ruimte hebben en houden om sport te kunnen beoefenen.

Paneldiscussie

Ronald Huijser van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) schetste tijdens de paneldiscussie het perspectief van gemeenten in relatie tot sportinfrastructuur. Hij constateerde dat er ook binnen de gemeentelijke afdelingen een toenemende druk is op de ruimte, zowel bij bestaande sportvoorzieningen als in de ruimtelijke planning van nieuwe woonwijken. Voor de sport is het van belang dat het maatschappelijk rendement toeneemt, door bijvoorbeeld medegebruik de onderbenutting te beperken. Dat vraagt om flexibiliteit en samenwerking. Daarnaast kan een sportpark met meerdere functies, zoals behalve sport, ook recreatie, energieopwekking voor de buurt, biodiversiteit en waterberging voor meer maatschappelijk rendement zorgen.

Paneldiscussie Ruimte Voor Sport

Paneldiscussie Ruimte voor Sport.

Mark van Berkum (KNVB en Alliantie Sportinfrastructuur) stelde dat sport zonder accommodatie slechts een gedachte is. De vanzelfsprekendheid van een plek om te sporten is er steeds minder, dus dit vraagt om extra aandacht, zeker als we de groeidoelstellingen uit de Sportagenda 2032 serieus nemen. De paneldiscussie werd geleid door Hein Veerman.

Workshopopbrengsten

Tijdens de workshops gingen deelnemers dieper in op wat er tegen de achtergrond van de geschetste trends nodig is om de veldsporten, zaalsporten en sporten in de open ruimte (grijs, groen en blauw) duurzaam en maatschappelijk houdbaar te blijven faciliteren. De alliantie kreeg de drie workshops een top-3 mee voor accenten in het strategisch actieplan. Die gaat de alliantie in de eerstvolgende meeting behandelen.

Vragen?

Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van het minicongres of wil je inhaken op de geschetste ontwikkelingen en de gewenste aanpak? Laat het ons vooral weten, via: gerben.vanhardeveld@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: