NOC*NSF

Sportonderscheidingen overgedragen aan Defensie

24 april 2023
Sportonderscheidingen overgedragen aan Defensie

Twee sportonderscheidingen met een lange historie zijn in aanwezigheid van NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg officieel overgedragen aan de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim. De onderscheidingen werden formeel beheerd door de Stichting Sportonderscheidingen.

Het gaat om het Nationale Vijfkampkruis (zie foto), dat van 1931 tot eind 2021 werd uitgereikt, en om de Nationale Sportmedaille, ook wel ‘Medaille voor alzijdige vaardigheid’. Deze bestaat sinds 1913.

De Stichting Sportonderscheidingen was al geruime tijd de formele beheerder van beide medailles, die bedoeld zijn voor militairen die de vereiste sportprestaties leveren.

NOC*NSF en Defensie zijn van oudsher verbonden en hebben samen veel sportontmoetingen en -tradities in het leven geroepen. Denk aan Defensiekampioenschappen – voor zowel militairen als burgerpersoneel, de nationale militaire teams en de deelname aan internationale militaire sportwedstrijden.

Sport en Defensie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Anneke van Zanen-Nieberg

Anneke van Zanen-Nieberg benoemde de blijvende band met Defensie. Dat blijkt ook uit de toevoeging 'NOC*NSF' aan de namen van de onderscheidingen om hun herkomst zichtbaar te maken: "Sport en Defensie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De waarde die u toekent aan sport, is ook ónze waarde. Dat blijft zo, ook nu de twee sinds lang toegekende onderscheidingen officieel via de stichting Sportonderscheidingen zijn overgedragen aan de Staat der Nederlanden."

Deel dit artikel op social media: