Bonden Sportbonden

Terugblik conferentie preventie door sport en (sportief) bewegen

21 december 2022
Terugblik conferentie preventie door sport en (sportief) bewegen

De titel van de conferentie verklapte al waar het om donderdag 15 december om draaide. Preventie door sport en (sportief) bewegen, oftewel het belang van (sportief) bewegen voor de gezondheid. We kijken terug op een mooie inspirerende bijeenkomst met een divers gezelschap uit gezondheidssector, sport, lokale pilots en landelijke organisaties.

Er stonden drie thema’s centraal:

  1. Sport en zorg
  2. Beweegrijke, sportieve generatie op weg naar de gezonde generatie
  3. Gezonde sportomgeving

Aftermovie conferentie

Sport en zorg

Sporten en bewegen zijn onlosmakelijk verbonden aan een gezonde(re) en vital(re) leefstijl. Om de mensen, die er het meeste baat bij hebben, weer aan het sporten en bewegen te krijgen is de samenwerking tussen sport en zorg van cruciaal belang. Gebruik je eigen netwerk en de lokale sport & zorg infrastructuur om dit thema nog meer bespreekbaar te maken. Gaaf dat er zoveel enthousiasme en kennis is op de combinatie tussen Sport en Zorg. Laten we dit met elkaar blijven delen, om van daaruit zoveel mogelijk cliënten sportief in beweging te krijgen.

Panelgesprek en keuzesessies
In een panelgesprek zijn we met leefstijlcoach Recy Wouters, combinatiefunctionaris Sport & Bewegen Maastricht Sport Doy Sieben en Patrick Rijnbeek Directeur NL Actief de inhoud ingedoken om de vraag te beantwoorden die centraal staat, namelijk: wat is ervoor nodig om meer mensen vanuit zorg in beweging te krijgen?

Tijdens de keuzesessie werd er vanuit het Mulier Instituut toelichting gegeven over het onderzoek ‘Implementatiesuccessen en effecten van Bewegen op Recept’ 

Lokale pilots
Vanuit de lokale pilots werden Eindhoven en Zaanstad als voorbeeld getoond, waarna de landelijke partners BLCN en KnGG toelichting gaven over hoe zij de kennis die wordt opgehaald verder willen gaan verspreiden. Zo is BLCN bezig om een platform te ontwikkelen, waar leefstijlcoaches en de sport elkaar kunnen vinden.

Met veel kennis en ervaring aanwezig werd tijdens de deelsessie uiteraard ook ruimte gegeven voor uitwisseling van kennis. Er stonden twee vragen centraal, waar in groepjes over werd gebrainstormd:

  1. Als we meer mensen vanuit zorg in beweging willen krijgen. Wat is er dan nodig? Welke partijen zouden daar een rol in kunnen spelen?
  2. Wat kan ik persoonlijk/als organisatie doen om hieraan bij te kunnen dragen? Is dat haalbaar of zijn er drempels?

 

QR Samenwerking Sport & Zorg

Beweegrijke en sportieve generatie

Jaap de Graaf vertelde over het initiatief de Gezonde Generatie en specifiek over sport en bewegen en Emiel Rolink van de Longalliantie benadrukte de urgentie van bewegen voor de gezondheid.

 

Gezonde sportomgeving

Na het filmpje “Terug naar de club” over het rookvrij maken van sportlocaties, vertelde hoofdrolspeler en oud-hockeyinternational Teun de Nooijer hoe het er vroeger aan toe ging, waar we naartoe zouden kunnen bewegen en wat daarvoor nodig is. 

Projectleider Adelien nam ons kort mee in wat er al is gedaan en hoe we een gezonde sportomgeving (rookvrij, verantwoord alcoholbeleid en gezonde voeding) kunnen bieden. 

Tijdens de gecombineerde sessie sportieve generatie in een gezonde sportomgeving, kwam de naleving van de leeftijdsgrens aanbod en de uitdagingen hierin. Ook zijn steeds meer sportbonden bezig hun evenementen een gezondere uitstraling te geven, daarin heeft JOGG-teamfit een belangrijke rol. En zijn we op weg naar de sportieve en beweegrijke generatie als opstap naar de gezonde generatie in 2040. Hiervoor is een integrale aanpak en brede beweging nodig waar lokaal en landelijk aangehaakt kan worden.

Sneldichteres

Deze ochtend met interessante gesprekken en uitwisseling van kennis werd pakkend en humoristisch door dichteres Dominique Engers samengevat in een geweldig gedicht. 

Deel dit artikel op social media: