Bonden Sportbonden

Sportverenigingen sparen meer dan € 2.000,- met statiegeld

1 september 2022

Sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flessen kunnen sportverenigingen zich aanmelden als innamepunt. De opbrengst die sportverenigingen hiermee ophalen mogen zij in de eigen club steken. Al bijna 3.000 sportverenigingen zijn innamepunt en sommige sparen zelfs meer dan € 2.000,- per jaar!

Bewustwording creëren bij leden
Jaarlijks gaan in Nederland zo’n 900 miljoen kleine plastic flessen over de toonbank. Nog steeds belanden flesjes als zwerfafval in het milieu. Om dit te verminderen, is statiegeld op kleine plastic flessen ingevoerd. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het aanmoedigen van consumenten om statiegeld flessen in te leveren en bewustwording te creëren onder de jeugd. Vanaf 1 april 2023 is er ook een landelijk dekkend, consumentvriendelijk statiegeldsysteem voor blikjes operationeel.

Doe je mee?
Sportverenigingen die zich ook willen aanmelden als innamepunt, kunnen zich via onderstaande stappen registreren bij Statiegeld Nederland en gratis donatiebakken en communicatiemateriaal bestellen. Gescheiden inzameling is goed voor de clubkas én het milieu.

Ton Boonekamp (foto) is kantinebeheerder bij V.V. Nieuwerkerk. Het is zijn idee om het statiegeld te sparen voor een grote TV voor in de kantine waarop Feyenoord gekeken kan worden. Dankzij het enthousiasme op de club verwacht hij dat het niet lang meer duurt voordat de TV er komt.

Zo meld je je aan als innamepunt

  1. Registreer je via de website van Statiegeld Nederland als innamepunt. Na registratie ontvang je van Statiegeld Nederland bericht over het bestellen van de gratis donatiebak(ken) en het communicatiemateriaal.
  2. Ongeveer 5 werkdagen na de registratiebevestiging ontvang je jouw unieke labels die je aanbrengt op de sluitstrips voor de zak.
  3. Is de vereniging al geregistreerd, maar heb je nog geen donatiebak en/of communicatiemateriaal ontvangen? Vraag het aan via info@statiegeldnederland.nl.
  4. De donatiebak wordt per koerier bezorgd, het communicatiemateriaal ontvang je per post.

Zo werkt het inzamelen

  1. Zet de donatiebak op een zichtbare plaats. Naast de bar of bij de ingang van de kantine bijvoorbeeld. Zorg dat er altijd een restbak naast de donatiebak staat om vervuiling te voorkomen.
  2. Zorg dat de campagne stickers op de juiste wijze op de donatiebak zijn geplakt. Zo zijn de innamepunten herkenbaar voor bezoekers van de vereniging.
  3. Stel je leden en bezoekers op de hoogte dat ze statiegeldflesjes kunnen inleveren en waar ze dit kunnen doen. Het communicatiemateriaal helpt je hierbij.
  4. Statiegeldflessen verzamel je in speciale zakken, die je bij de grossier kunt bestellen. De zakken worden afgesloten met een sluitstrip met jouw unieke labels. Het label bevat een unieke barcode. Aan de hand van de unieke code weet Statiegeld Nederland van wie de flesjes afkomstig zijn en waar het ingezamelde statiegeld naartoe moet.
  5. Spreek met je grossier af dat hij de zakken met lege flessen voor je retour neemt.
  6. Periodiek ontvangt de vereniging een overzicht van het statiegeld op de ingeleverde flesjes. De opbrengst wordt op de rekening van de club bijgeschreven.

Heb je vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op via info@statiegeldnederland.nl. We denken graag met je mee!

Deel dit artikel op social media: