Bonden Sportbonden

Eerste tevredenheidsmeting Sportbestuurdersplatform.nl

24 mei 2022
Eerste tevredenheidsmeting Sportbestuurdersplatform.nl

In maart 2022 ging de pilot Sportbestuurdersplatform.nl van start. Onder de deelnemende clubbestuurders is nu een eerste tevredenheidsmeting uitgevoerd. Een deel van hen heeft hun account pas recent geactiveerd, waardoor de respons (16% van de deelnemers) wat tegenviel. Echter, de eerste resultaten geven toch een mooi inkijkje in de bevindingen van de gebruikers tot nu toe.

93% respondenten zou platform aanraden bij andere bestuurders
De huidige gebruikers geven Sportbestuurdersplatform.nl een gemiddeld rapportcijfer van 7,4. Daarnaast is uitgevraagd hoe nuttig de deelnemende bestuurders de drie verschillende functionaliteiten vinden op een schaal van 1 tot 10. De functionaliteit ‘Vraag & Antwoord krijgt een 7,9. De functionaliteiten Inspiratie (7,0) en Ontmoeting (6,4) scoren iets lager. Maar liefst 93% van de respondenten zou het platform aanraden aan andere sportbestuurders.

Wensen op gebied van uitbreiding en doorontwikkeling
Met het oog op eventuele uitbreiding en doorontwikkeling van het platform na de pilotfase, is gevraagd naar de wensen op dit gebied. Naast de ‘channelfunctie’ (per sporttak) kunnen er bijvoorbeeld ook meerdere ‘groepen’ worden toegevoegd. Dat is nu uitsluitend gemeente Amsterdam. Uit de meting kwam naar voren dat één op de vijf bestuurders geen behoefte heeft aan andere groepen en een kwart zou graag meer groepen toevoegen op gemeentelijk niveau.

Suggesties voor verbetering
De vraag om suggesties voor verbetering door te geven kwam voor de meeste gebruikers nog wat te vroeg. Eén bestuurder stelde voor om naast een desktop versie van het platform ook een app te creëren, zodat de drempel om in te loggen lager wordt. Een ander bestuurslid zou graag meer interactie op het platform zien, maar begrijpt ook dat het platform zich nog in de pilotfase begint en dat dit moet groeien.

Voor meer informatie of vragen over Sportbestuurdersplatform.nl, neem contact op met Astrid Cevaal.

Deel dit artikel op social media: