Bonden Sportbonden

Terugkoppeling startconferentie Human Capital Agenda voor sport

7 februari 2022

De sportsector staat de komende jaren voor enkele uitdagingen ten aanzien van werkgeverschap en professionalisering van medewerkers en vrijwilligers in de sport. Daarvoor heeft de sector al de handen ineengeslagen, wat heeft geresulteerd in de Human Capital Agenda (HCA) voor sport. De ambitie is om deze agenda dit jaar met de sportsector om te zetten in actie en ons gezamenlijk in te zetten voor het behalen van resultaten. Startschot hiervoor was de startconferentie HCA sport die plaatsvond op donderdag 27 januari jl. Bij deze bijeenkomst waren vele partijen vanuit de sector vertegenwoordigd, waaronder een groot aantal sportbonden.

Focus bijeenkomst
Er is tijdens de bijeenkomst met name gesproken over uitdagingen waar zowel werknemers als werkgevers tegenaanlopen. Met name op die plaatsen waar al een bepaalde vorm van professionalisering plaatsvindt. Veelvuldig terugkerende thema’s waren werkgeverschap, financiering en arbeidsvoorwaarden. Door alle aanwezigen die een bijdrage leverden werd de noodzaak voor doorontwikkeling en verdere professionalisering van de sport- en beweegsector nadrukkelijk onderschreven. Zij zien professionaliseren als een belangrijk middel om het rendement van sporten en bewegen in de samenleving te verhogen.

Traject HCA voor sport in drie fasen
Het traject HCA voor sport bestaat in 2022 uit drie fasen:

  • Januari tot en met maart: bestaande informatie inventariseren en verkenningen
  • April tot en met oktober: proefdraaien in de vorm van een dynamische netwerk- en kennisomgeving
  • November en december: evalueren en delen opbrengsten

Lever jouw input via enquête
Een belangrijk onderdeel van de eerste fase is, naast de startconferentie, ook de enquête die onlangs is verspreid. Daarmee wordt breed geïnventariseerd welke acties al worden ondernomen en waarop we ons komend jaar gezamenlijk willen gaan richten. Bij deze het verzoek om – mocht dat vanuit jouw sportbond nog niet zijn gedaan – de enquête in te vullen en/of door te zetten naar de juiste collega. Het is van groot belang de meningen en ervaringen vanuit de gezamenlijke sport in te brengen, zodat hiervoor voldoende aandacht is gedurende de rest van dit proces. Alvast hartelijk dank voor jouw input!

Deel dit artikel op social media: