Bonden Sportbonden Gemeenten

Pilot 'Meer mensen in beweging via Sport en Zorg' in Zaanstad van start

3 februari 2022

Recentelijk is de eerste pilot vanuit het programma ‘Meer mensen in beweging via Sport en Zorg’ van start gegaan. De gemeente Zaanstad lost daarbij het startschot voor het programma. De komende weken volgen de andere gemeenten. Alle pilots sluiten aan op de keten ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ of bij het werk van Leefstijlcoaches (GLI), aangesloten bij een Zorggroep. 

Start met nulmeting
In Zaanstad is met de nulmeting, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar, de lokale pilot afgetrapt. Onder de noemer ‘Poelenburg in Beweging’ worden kinderen van 0-12 jaar met een kwetsbare achtergrond (denk aan overgewicht, of andere omstandigheden) structureel aan het sporten en bewegen gebracht.
Het doel van de nulmeting is om de lokale pilots te monitoren en van hieruit te ontdekken hoe de doorgeleiding van cliënten van zorg naar sport verloopt en wat hierbij de succesfactoren/knelpunten zijn. ‘Wanneer zijn jullie tevreden aan het einde van dit traject?' luidde als vraag aan het einde van de bijeenkomst met Zaanstad, waarop alle aanwezigen uit de groep aangeven: ‘Dat de ketenaanpak staat en blijft bestaan.’

Achtergrondinformatie
Binnen het project ‘Meer mensen in Beweging door de samenwerking Sport & Zorg’ ligt de focus op de doorgeleiding vanuit de eerstelijnszorg naar structurele sportbeoefening. Wil je meer informatie over dit project of wil je betrokken worden, dan kun je je richten tot de projectleider Trudy van der Veen.

Trudy van der Veen

Trudy van der Veen

trudy.vanderveen@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: